Greko 13.1 - po krótkiej chwili mamy nową wersję silnika szachowego z ważną poprawką

Greko - UCI chess engines 

Author: Vladimir Medvedev 

Ratings: JCER=2507

 Greko 13.1 - download
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz