Laser 0.2.1 - ukazała się ważna poprawka silnika szachowego UCI

Laser - silnik szachowy UCI
Autorzy: Jeffrey An & Michael An

Od autorów:
"Semi-stable release Roughly 2400 ELO Provided binaries are for 64-bit Windows. 
Use the NOPOPCNT version for Intel processors before 2008 or non-Intel processors. Binaries have only been tested on 64-bit Windows and Intel processors."
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz