Zurichchess geneva - ukazała sięnowa wersja silnika szachowego

Zurichess - silnik szachowy UCI

Autor - Alexandru Mosoi


Zurichchess poprzednie wersje

Zurichchess geneva download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz