Electronic Grand Master TM (EGM) - nowy silnik szachowy UCI

Electronic Grand Master TM - silnik szachowy UCI

Autor - Benny Abramovici
Język C++ source, - silnik nazywany w skrócie 'EGM'
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz