Donna 4.0 - nowa wersja silnika szachowego

Donna - UCI chess engine.

Autor - Michael Dvorkin


Rating JCER=2536


Donna 4.0 download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz