Vice 1.1 - silnik szachowy UCI

Vice (Video Instructional Chess Engine) - silnik szachowy dla Winboard ( i UCI).

Vice 1.1 - download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz