Nowa wersja silnika szachowego: Embla 0.9.1


Embla - UCI chess engine

Author - Folkert van Heusden

 Embla 0.9.1 - download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz