Stockfish 16052814b - nowa wersja


Stockfish - silnik szachowy UCI

Poprzednie wersje Stockfish 

Autor kompilacji - 
Stéphane Nicolet   

Informacje o wersji:
Timestamp: 1464440278 

Pins or discovered attacks on the opponent's queen 

Bonus for pins or discovered attacks on the opponent's queen 

STC: 
LLR: 2.96 (-2.94,2.94) [0.00,5.00] 
Total: 32020 W: 5914 L: 5652 D: 20454 

LTC: 
LLR: 2.97 (-2.94,2.94) [0.00,5.00] 
Total: 10946 W: 1530 L: 1375 D: 8041 

Bench: 7031649  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz