Silnik szachowy: Kohai 1.0 (w oparciu o Senpai 1.0) dla Windows, Linux i Mac

Kohai - silnik szachowy UCI ( w oparciu o Senpai 1.0)

Autorzy : Fabien Letouzey and Michael Byrne

 Kohai 1.0 - download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz