Silnik szachowy: Stockfish 16101308_Marco.

Stockfish - silnik szachowy UCI

Poprzednie wersje Stockfish 

Autor kompilacji - 
Marco Costalba   

Informacje o wersji:
Timestamp: 1476340590 

Revert "Fixes for ARM compilation" 

This reverts commit a3fe80c36ac8ee7677d1f6b7df9b2497e3f755c5. 

Break compilation on mingw for me. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz