Stockfish 16102706_vande - nowa kompilacja!

Stockfish - silnik szachowy UCI

Poprzednie wersje Stockfish 

Autor kompilacji - 
Joost VandeVondele       

Informacje o wersji:
Timestamp: 1477542564 

travis-ci: Enable undefined behavior checking 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz