DeepSynapse RZ6,5 - nowa wersja silnika (opartego na kodzie Ippolit)

Synapse - silnik szachowy UCI

Od autorów: 
Synapse RZ to silnik szachowy UCI napisany w języku C++ przez Alejandro Torres i Amancio Ortega
Engin ten jest utworzony w oparciu o otwarty kod źródłowy programu Ippolit


DeepSynapse RZ6,5 download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz