Embla 0.9.7 - nowa wersja silnika szachowego


Embla - UCI chess engine

Author - Folkert van Heusden


Rating JCER=1752

 Embla 0.9.7 - download
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz