Ethereal 8 - nowa wersja silnika szachowego (dla Windows i Android)

Ethereal - UCI chess engine

Rating JCER=2374

Author - Andy Grant


Zmiany w obecnej wersji:
♟Wyczyszczona została duża część kodu źródłowego,
Rozwiązano problem, który powodował przekraczanie czasu do namysłu,
♟Poprawiono oceną pozycji w zależności od struktury pionowej,
♟Poprawiono funkcje oceny i bezpieczeństwa króla,
♟ Zwiększono limit głębokości analizy (do 64),
♟ Wprowadzono wiele innych większych i mniejszych poprawqek.


⏭ Ethereal 8 dla Windows 32 bit - download
⏯ Ethereal 8 dla Windows 64 bit - download
⏯ Ethereal 8 dla Android - download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz