Chess4j 3.1 - nowa wersja silnika szachowego pod winboard

Chess4j - silknik szachowy pod winboard

Ranking JCER=1818

Autor James Swafford, homepage

Chess4j 3.1 download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz