Jumbo 0.4.16 - nowa wersja silnika szachowego pod winboard

Jumbo - silnik szachowy pod winboard

Uwaga:
Dla poprawnego działania wersja pod Win x64 wymaga bibliotek CygWin GCC 5.4.0.

Pliki: cyggcc_s-seh-1.dll, cygstdc++-6.dll i cygwin1.dll umieszczamy w katalogu gdzie znajduje się plik wykonywalny silnika.

Ranking JCER=2176


Author - Sven Schüle, Berlin (Germany)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz