Nowe notowanie listy rankingowej silników szachowych JCER - 01.03.2017

Jurek Chess Engines Rating

Tempo: P 3’ + 3”
Metoda obliczeń rankingu: Bayes ELO
Podczas obliczeń uwzględnione były tylko partie rozegrane w roku 2017!
Jest to więc całkiem nowa lista rankingowa!

10.033 games from.01.01.2017 - download

161.651 JCER Games download (until 31.12.2016)

All list - pdf files
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz