Texel 1.07a9lazy - nowa wersja silnika szachowego

Texel - silnik szachowy UCI

Autor - Peter Osterlund


Poprzednie wersje Texel 


Ranking JCER=2977 

Texel 1.07a9lazy download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz