Embla 0.9.9 - nowa wersja silnika szachowego UCI


Embla - silnik szachowy UCI

Autor - Folkert van Heusden


Ranking JCER=1729

 Embla 0.9.9 - download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz