Skiull 0.2 - ukazała się nowa wersja silnika szachowego UCI

Skiull - silnik szachowy UCI
Ranking JCER=1380

Homepage


Co nowego w tej wersji:
Refactored Make and Unmake move, gave in start position like 600kns more
Added Transposition table, up to 2048MB, default 16MB
Added repetition detection (but in some games still repeat even winning)

Według autora w stosunku do Skiull 0.1 wzrost siły gry o +228 ELO. Zobaczymy w testach 😉


Skiull 0.2 - homepage and download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz