Embla 0.9.91 - nowa wersja silnika szachowego


Embla - silnik szachowy UCI

Autor - Folkert van Heusden


Ranking JCER=1720

 Embla 0.9.91 - download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz