MadChess 2.2 - nowa wersja silnika szachowego

MadChes - silnik szachowy UCI

Homepage

Autor - Erik Madsen JCER=2201 

 MadChess 2.2 download

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz