RuyDos 1.0.15 - ukazała się nowa wersja silnika szachowego

RuyDos - silnik szachowy UCI
Ranking JCER=2494

Autor - Álvaro Begué
homepage


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz