RuyDos 2017.07.01 - nowa wersja silnika szachowego

RuyDos - silnik szachowy UCI
Ranking JCER=2494

Autor - Álvaro Begué


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz