Jurek Chess Engines Rating – notowanie na dzień 01.08.2017Rating JCER 01.07.2017 (pełna lista) - pdf file

39.509 games JCER (01.07.2017)  - download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz