Jurek Chess Engines Rating 01-09-2015

Na czele listy rankingowej JCER nadal Stockfish (z lipca) ale przewaga nad Sugar w porównaniu z sierpniem zmalała. Nowy Komodo 9.2 nadal ponad na miejscu trzecim.
Uważni czytelnicy dostrzegli zapewne, że zwiększyła się liczba partii wymaganych do znalezienia się na liście rankingowej - do 100. To bardziej uwiarygodni wyniki.


Komentarze