Texel 1.06a45 - nowa wersja silnika (grająca obecnie w rozgrywkach TCEC)

Texel - silnik szachowy UCI

Autor - Peter Osterlund


Poprzednie wersje Texel 


JCER=2922 

Texel 1.06a45 download


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz