CeruleanJS - nowy silnik szachowy

CeruleanJS - silnik szachowy pod winboard (napisany w Java Script)

Homepage

Autor - Joey Robert


CeruleanJS v0.1.1 (Blizzard) download


Komentarze