Texel 1.06a40 - nowa wersja dobrego silnika szachowego

Texel - silknik szachowy UCI

Autor - Peter Osterlund


Poprzednie wersje Texel 


JCER=2912 

Texel 1.06a40 download


Komentarze