czwartek, 24 grudnia 2015

Stockfish 15122309 - silnik szachowy, kompilacja od Marco Costalba

Stockfish - silnik szachowy UCI

Poprzednie wersje Stockfish 

Autor kompilacji - 
Marco Costalba 


Informacje od autora:
Timestamp: 1450860116 

Revert "Fix compiling of 32 bit binary on 64-bit Windows" 
This reverts commit 1e8836d921b3 
Broken compile on mingw under Windows: 

Config: 
debug: 'yes' 
optimize: 'yes' 
arch: 'i386' 
bits: '32' 
prefetch: 'yes' 
bsfq: 'no' 
popcnt: 'no' 
sse: 'yes' 
pext: 'no' 

Flags: 
CXX: i686-w64-mingw32-c++ 
CXXFLAGS: -Wall -Wcast-qual -fno-exceptions -fno-rtti -std=c++11 -Wextra -Wshadow -g -O3 -msse 
LDFLAGS: -static 

Testing config sanity. If this fails, try 'make help' ... 

mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/stockfish/src' 
c:/MinGw/bin/mingw32-make ARCH=x86-32 COMP=mingw all 
mingw32-make[1]: Entering directory 'C:/stockfish/src' 
sh: C:\Program: No such file or directory 
i686-w64-mingw32-c++ -Wall -Wcast-qual -fno-exceptions -fno-rtti -std=c++11 -Wextra -Wshadow -g -O3 -msse -c -o benchmark.o benchmark.cpp 
<builtin>: recipe for target 'benchmark.o' failed 
process_begin: CreateProcess(NULL, i686-w64-mingw32-c++ -Wall -Wcast-qual -fno-exceptions -fno-rtti -std=c++11 -Wextra -Wshadow -g -O3 -msse -c -o benchmark.o benchmark.cpp, ...) failed. 
make (e=2): Impossibile trovare il file specificato. 

mingw32-make[1]: *** [benchmark.o] Error 2 
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/stockfish/src' 
makefile:401: recipe for target 'build' failed 
mingw32-make: *** [build] Error 2 

No functional change. 


JCER=3256Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najchętniej czytane wpisy od początku istnienia bloga!