Ukazała się nowa wersja silnika szachowego Superpawn b109

Superpawn - silnik szachowy UCI

Homepage


JCER=2025

Superpawn b109 - download


Komentarze