Silnik szachowy: Maxima2 2.0.0 r395 (dla Windows i Linux)
Komentarze