Silnik szachowy: Monolith 0.1


Monolith - silnik szachowy UCI
Autor - Jonas Mayr.

Więcej o silniku:
Monolith to nowy, mały silnik szachowy UCI napisany w języku C++14.

Komentarze