Silnik szachowy: Shark 170606 (klon Stockfisha)


Poprzednie wersje Shark 

Ranking JCER=3337


Komentarze