Darmowy silnik szachowy Stockfish 290816 wygrał JCER Test Tournament, 2016.09.04 - 2016.09.05


Tempo 3' + 3" Hardware: Intel Core i7-4710MQ CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory , Windows 10 64-bit
132 tournament games download, GUI-Fritz 12,  141.379 JCER games download
Book: Perfect 2015, Table created - Scid vs PC 


W turnieju puściliśmy kilka nowych wersji silników, na interfejsie Fritz 12.
Stockfish okazał się być oczywiście najlepszy, natomiast jego klon Crochess zajął miejsce drugie.
Ciekawie rozwija się Ippos. Jego najnowsza wersja z w/w motorami uzyskała trzy remisy.


Komentarze