Venom 4.3 wygrał JCER Strong Chess Engines, 2017.04.16 - 2017.04.19

M Silnik Jcer Pkt. Veno Symp Matr Stoc Sanj Komo Ultr Roc Ands Fizb
1: Venom 4.3 3374 24.5 / 36 XXXX =1== ==== ==0= 1=0= 1=11 ==11 =111 =111 11==
2: Symphysodon 050317 3343 24.5 / 36 =0== XXXX ==== =0=0 ==== 11=1 1111 1=11 1=1= 1111
3: Matrix D 3409 23.5 / 36 ==== ==== XXXX ==1= ==== 11=1 ==== 11== 11=1 =1=1
4: Stockfish 17040916 3405 23.0 / 36 ==1= =1=1 ==0= XXXX ==== ===0 =111 ==11 ==1= =111
5: Sanjib 5.0 3285 21.0 / 36 0=1= ==== ==== ==== XXXX ===1 ==1= ==1= 1=11 ====
6: Komodo 8 3171 15.0 / 36 0=00 00=0 00=0 ===1 ===0 XXXX 010= ==1= =1== 1==1
7: Ultron 5.0 3075 14.0 / 36 ==00 0000 ==== =000 ==0= 101= XXXX ==== 0=0= 11=1
8: Roc 0.2 3138 12.0 / 36 =000 0=00 00== ==00 ==0= ==0= ==== XXXX =10= ==01
9: Andscacs 0.90 3083 11.5 / 36 =000 0=0= 00=0 ==0= 0=00 =0== 1=1= =01= XXXX 00==
10: Fizbo 1.9 3123 11.0 / 36 00== 0000 =0=0 =000 ==== 0==0 00=0 ==10 11== XXXXTurniej: JCER Test, 2017.04.15Tempo: 3'+ 3"
Hardware: Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 7,9 GB MemorySystem: Windows 10 x64
180 Tournament games downloadBookPerfect 2016
161.651 JCER Games download (until 31.12.2016)GUI:Fritz 12
15.913 JCER games download (from 01.01.2017)TableScid vs PC
Games, engines, book - downloadJCER League

Komentarze