10 czerwca 2018r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego Warszawa

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego

Warszawa, 10 czerwca 2018 roku (niedziela)
Hotel Gromada Centrum, Warszawa

PORZĄDEK OBRAD

godz. 10.00 (I termin) i godz.10.30 (II termin)

    1. Przywitanie delegatów przez Prezesa
    2. Zatwierdzenie Regulaminu obrad WZD
    3. Zatwierdzenie Porządku obrad WZD
    4. Wybór Przewodniczącego WZD
    5. Wybór Komisji WZD: a) Mandatowej; b) Skrutacyjnej; c) Uchwał i Wniosków
    6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
    7. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych
    8. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu PZSzach za rok 2017
    9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz informacja o badaniu bilansu za rok 2017 wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta
    10. Dyskusja nad sprawozdaniami
    11. Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu PZSzach i podjęcie stosownych uchwał
    12. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
    13. Uchwała w sprawie zmian w Statucie PZSzach
    14. Dyskusja w sprawach różnych
    15. Przyjęcie Uchwał WZD
    16. Zakończenie WZD


W zależności od przebiegu obraz WZD przerwa obiadowa planowana jest pomiędzy godziną 14:00 a 15:00. 

Informacja z oficjalnej strony PZSzachKomentarze

Najchętniej czytane - TOP 5

Dlaczego wydajesz tyle pieniędzy by Twój syn grał w szachy?

Patrycja Waszczuk "przyłapana" na Turnieju Szachowym w Ustroniu

Bardzo dobry program do nauki szachów: "Chess King Learn" na telefony i tablety z systemem Android

Najmocniejszy silnik szachowy: Stockfish 16100806.