Russian Game: Cochrane Gambit - turniej eksperymentalny silników szachowych JCER


Ten eksperymentalny turniej rozpoczynał się dla każdego silnika od posunięć: 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sxf7 Kxf7. Tak jak na diagramie.
Powstała pozycja to Partia Rosyjska - Gambit Cochrane. Białe oddają skoczka za dwa piony. Kiedyś uważano, że rozbicie pozycji króla daje białym rekompensatę za stratę materiału, ale gambit jest po prostu niepoprawny i jeśli gdzieś jeszcze się go spotyka, to w partiach błyskawicznych, gdzie jest grany na zaskoczenie przeciwnika. 

Turniej grano tempem 15' + 1", 90 games download

Wyniki końcowe:

Jedna z partii:A B C D E F G H
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
A B C D E F G H

Fire 7.1 - Houdini 1.5a
1-0, 2018.12.29.
[#] 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nxf7 Kxf7 5.d4 (d2-d4 Kf7-g8 Gf1-d3 Gc8-g4 f2-f3 Gg4-e6 O-O h7-h5 c2-c4 Ge6-f7 Sb1-c3 c7-c5 d4-d5 h5-h4 Gc1-g5 Gf8-e7) -0.27/16 22 5...Kg8 (Kf7-g8 Sb1-c3 Gc8-e6 Gf1-e2 c7-c5 d4xc5 Sb8-c6 c5xd6 Gf8xd6 f2-f4 Gd6-b4 Hd1xd8+ Wa8xd8 Ge2-d3 h7-h6 Gc1-d2 Gb4-c5 O-O-O Ge6-g4 Wd1-f1 Sc6-b4 e4-e5 Sb4xd3+ c2xd3 Sf6-d5 Sc3xd5 Wd8xd5) +0.67/19 25 6.Bd3 (Gf1-d3 Gc8-g4 f2-f3 Gg4-e6 Hd1-e2 c7-c5 d4-d5 Ge6-f7 O-O Sb8-d7 f3-f4 Gf7-g6 c2-c4 h7-h5 Sb1-c3 h5-h4 Wf1-e1 Hd8-e7) -0.24/18 19 6...Bg4 (Gc8-g4 f2-f3 Gg4-e6 Sb1-c3 Ge6-f7 Gc1-e3 Sb8-c6 O-O Hd8-d7 Hd1-d2 Gf8-e7 Wa1-d1 a7-a6 d4-d5 Sc6-e5 Sc3-e2 Wa8-e8 Hd2-b4) +0.74/18 36 7.Qd2 (Hd1-d2 Gg4-e6 O-O h7-h5 Hd2-e2 c7-c5 d4-d5 Ge6-f7 f2-f4 Hd8-e7 c2-c4 Sb8-d7 b2-b3 h5-h4 Sb1-c3 Wa8-e8 Gc1-b2 Wh8-h6) -0.16/18 15 7...Nbd7 (Sb8-d7 Sb1-c3 Gg4-e6 Hd2-e2 c7-c6 O-O h7-h6 e4-e5 d6xe5 d4xe5 Sf6-d5 Sc3xd5 Ge6xd5 Wf1-d1 Hd8-e7 f2-f4 He7-f7 c2-c4 Gd5-e6 Gc1-e3 Sd7-c5 Gd3-c2 Ge6xc4 He2-g4 Sc5-e6) +0.60/19 17 8.O-O (O-O h7-h5 f2-f4 Sd7-b6 h2-h3 Gg4-e6 b2-b3 h5-h4 c2-c4 Sf6-h5 Sb1-c3 Sh5-g3 Wf1-f2 Sb6-d7 Hd2-e3 Ge6-f7) -0.10/16 10 8...c6 (c7-c6 b2-b3 Hd8-b6 a2-a4 a7-a6 a4-a5 Hb6-a7 h2-h3 Gg4-e6 Hd2-e3 Wa8-e8 Sb1-d2 h7-h5 Gc1-b2 Wh8-h6 He3-g5 We8-d8 Sd2-c4 Gf8-e7) +0.52/19 26 9.f4 (f2-f4 Gg4-e6 c2-c3 h7-h5 Hd2-e2 c6-c5 Sb1-d2 c5xd4 c3xd4 Hd8-b6 Sd2-f3 Wa8-e8 Gc1-e3 Sf6-g4 Ge3-c1 Sg4-f6) 0.00/18 44 9...Qb6 (Hd8-b6 Hd2-f2 Gg4-e6 h2-h3 c6-c5 Gc1-e3 Ge6-f7 Sb1-d2 Wa8-e8 Wa1-c1 c5xd4 Ge3xd4 Hb6-c7 Hf2-e3 Sf6xe4 Sd2xe4 d6-d5 Wf1-d1 d5xe4 Gd3xe4 Gf8-c5 b2-b3 Sd7-f6 Gd4xc5 Sf6xe4 Gc5xa7) +0.66/18 14 10.Qf2 (Hd2-f2 Gg4-h5 h2-h3 Gh5-g6 Sb1-d2 Wa8-e8 Wf1-e1 h7-h6 a2-a4 Kg8-h7 a4-a5 Hb6-c7 Hf2-g3 Wh8-g8 e4-e5 Gg6xd3 Hg3xd3+ g7-g6) +0.06/18 24 10...Be6 (Gg4-e6 h2-h3 c6-c5 Gc1-e3 Ge6-f7 Sb1-d2 Wa8-e8 Wa1-c1 Hb6-a5 e4-e5 c5xd4 Ge3xd4 d6xe5 Sd2-c4 Ha5-c7 Sc4xe5 Sd7xe5 f4xe5 We8xe5 Gd4xe5 Hc7xe5 Wc1-e1 He5-c7 Kg1-h1 Gf8-c5 Hf2-f3 a7-a6 b2-b3 h7-h6 Hf3-f4 Hc7xf4 Wf1xf4) +0.63/20 13 11.h3 (h2-h3 c6-c5 d4-d5 Ge6-f7 b2-b3 Gf7-g6 Wf1-e1 Wa8-e8 Sb1-d2 c5-c4 b3xc4 Hb6xf2+ Kg1xf2 h7-h5 Gc1-b2 Sd7-c5 Gb2-d4 Sf6xe4+) 0.00/18 26 11...c5 (c6-c5 c2-c3 c5xd4 c3xd4 d6-d5 e4-e5 Sd7-c5 Hf2-f3 Sc5xd3 Hf3xd3 Sf6-e4 f4-f5 Ge6-f7 Sb1-c3 Wa8-d8 Wf1-e1 Hb6-b4 a2-a3 Hb4-b3 e5-e6 Gf7-e8 Hd3-f3 Gf8-e7 Sc3xe4 Hb3xf3 g2xf3 d5xe4 We1xe4) +0.59/19 26 12.d5 (d4-d5 Ge6-f7 b2-b3 Gf7-g6 Wf1-e1 Wa8-e8 Sb1-d2 c5-c4 b3xc4 Hb6xf2+ Kg1xf2 h7-h5 Gc1-b2 Sd7-c5 Gb2-d4 Sf6xe4+ Sd2xe4 Sc5xe4+ Kf2-f3) 0.00/19 2 12...Bf7 (Ge6-f7 b2-b3 Wa8-e8 Sb1-d2 Hb6-c7 Gc1-b2 h7-h6 Wa1-e1 a7-a6 a2-a4 Hc7-b8 Hf2-g3 Gf8-e7 Sd2-c4 Hb8-c7 Gd3-e2 Wh8-h7 Ge2-f3 Kg8-h8 e4-e5 d6xe5 Sc4xe5 Sd7xe5 Gb2xe5) +0.47/21 34 13.b3 (b2-b3 Gf7-g6 Sb1-d2 c5-c4 b3xc4 Hb6xf2+ Kg1xf2 Wa8-e8 Wf1-e1 h7-h5 Gc1-a3 h5-h4 Ga3-b4 b7-b6 Wa1-b1 Wh8-h5 Kf2-g1 Wh5-h7 Kg1-f2) 0.00/19 15 13...Re8 (Wa8-e8 Sb1-d2 Gf7-g6 Wf1-e1 a7-a6 Gc1-b2 Hb6-d8 a2-a4 h7-h5 f4-f5 Gg6-f7 Sd2-f3 h5-h4 Sf3-g5 Sd7-e5 a4-a5 Gf8-e7 Gb2xe5 d6xe5 Hf2-e3 Hd8-d6 Sg5xf7 Kg8xf7) +0.48/19 11 14.Nd2 (Sb1-d2 c5-c4 Hf2xb6 a7xb6 b3xc4 Gf7-g6 f4-f5 Gg6-f7 Wa1-b1 We8-a8 a2-a3 Gf8-e7 Sd2-f3 Sd7-c5 e4-e5 d6xe5 Sf3xe5 Sf6-d7) +0.13/18 12 14...Bg6 (Gf7-g6 Wf1-e1 a7-a6 Gc1-b2 Hb6-d8 Hf2-f3 Hd8-c7 a2-a4 Gg6-f7 Hf3-f2 Hc7-b8 Sd2-f3 h7-h6 Sf3-d2 Hb8-c7 a4-a5 h6-h5 Sd2-f3 Wh8-h6 Sf3-g5) +0.43/19 16 15.Bb2 (Gc1-b2 h7-h5 Wa1-e1 Hb6-d8 c2-c4 h5-h4 We1-e3 Wh8-h6 Wf1-e1 Sf6-h5 e4-e5 Gg6xd3 We3xd3 Gf8-e7 e5-e6 Sd7-f6 Sd2-f1 b7-b5) +0.09/18 15 15...Qd8 (Hb6-d8 Wf1-e1 a7-a6 e4-e5 d6xe5 f4xe5 Sf6xd5 Gd3xg6 h7xg6 Wa1-d1 Sd5-c7 Sd2-e4 Sc7-e6 We1-f1 We8-e7 Wd1-d6 Hd8-e8 Wd6-d5 Se6-c7 Se4-d6 He8-b8 Wd5-d1 Sd7xe5 Hf2xc5 b7-b6) +0.34/20 57 16.Rfe1 (Wf1-e1 h7-h5 We1-e3 h5-h4 Wa1-e1 Sf6-h5 e4-e5 Gg6xd3 We3xd3 b7-b5 c2-c4 b5xc4 b3xc4 Sd7-b6 Wd3-a3 Sh5-g3 Hf2-f3 We8-e7) +0.07/18 29 16...h5 (h7-h5 Hf2-g3 Gg6-h7 Hg3-f3 h5-h4 Gd3-b5 Hd8-a5 Gb5xd7 Sf6xd7 Sd2-c4 Ha5-d8 e4-e5 Gh7xc2 Hf3-c3 Gc2-f5 Sc4xd6 Gf8xd6 e5xd6 We8xe1+ Wa1xe1 Hd8-f6 We1-e8+ Kg8-h7 Hc3-f3 Hf6-g6 We8-e7 Wh8-g8 Hf3-f2 Hg6-h6 Kg1-h2 Hh6-h5 Hf2-e1 b7-b5 He1-a5 Hh5-g6 Ha5xb5 Hg6xd6) +0.34/18 15 17.c4 (c2-c4 h5-h4 Gd3-b1 Hd8-b8 Gb2-c3 Wh8-h6 a2-a4 We8-e7 Hf2-e3 Wh6-h5 Gb1-c2 Hb8-e8 a4-a5 He8-b8 Gc2-d3 a7-a6 Gd3-c2 Hb8-e8 Wa1-a2 He8-b8) +0.11/20 55 17...h4 (h5-h4 We1-e3 Sf6-h5 Wa1-e1 Wh8-h6 e4-e5 Gg6xd3 We3xd3 Sh5-g3 Sd2-f3 Gf8-e7 e5-e6 Sd7-f6 Sf3-g5 Wh6-h5 Sg5-f7 Hd8-a5 Gb2-c3 Ha5-a6 Wd3xg3 h4xg3 Hf2xg3 We8-f8 Hg3-g6 Wh5-h4 Hg6-g3 Wh4-h7) +0.18/17 11 18.Bb1 (Gd3-b1) +0.15/20 107 18...Qb8 (Hd8-b8 We1-e3 b7-b5 c4xb5 Wh8-h6 Gb1-d3 Gf8-e7 Wa1-e1 Sf6-h5 Sd2-c4 We8-f8 f4-f5 Sh5-g3 Gb2-c1 Gg6-f7 We3-f3 Wh6-h7 Gc1-f4 Gf7-h5 Wf3-e3 Wf8-e8 Gf4xg3 h4xg3 Hf2xg3) +0.30/18 17 19.Bc3 (Gb2-c3 Wh8-h6 a2-a4 We8-e7 Hf2-e3 Wh6-h5 Gb1-c2 Wh5-h6 Wa1-c1 Wh6-h5 a4-a5 a7-a6 Wc1-b1 We7-e8 He3-f2 Wh5-h6 Wb1-c1 Hb8-c7 Hf2-e3 Wh6-h5) +0.11/20 21 19...Rh6 (Wh8-h6 We1-e3 b7-b5 c4xb5 Hb8xb5 Gb1-d3 Hb5-b7 Wa1-e1 Gf8-e7 Sd2-c4 Hb7-b8 f4-f5 Gg6-f7 Sc4-a5 Ge7-d8 Sa5-c6 Hb8-b7 Kg1-h1 Gd8-c7 Hf2-f4 Sd7-b8 Sc6-a5 Gc7xa5 Gc3xa5) +0.51/20 13 20.a4 (a2-a4 We8-e7) +0.03/21 48 20...Qc7 (Hb8-c7 a4-a5 We8-e7 f4-f5 Gg6-h5 Hf2xh4 Sd7-e5 Hh4-f2 Sf6-d7 We1-e3 We7-e8 g2-g4 Gh5xg4 h3xg4 Se5xg4 Hf2-g3 Sg4xe3 Hg3xe3 Sd7-e5 Sd2-f3 Wh6-h3 Gc3xe5 We8xe5) +0.52/18 11 21.Qe3 (Hf2-e3 Wh6-h5 a4-a5 a7-a6 Gb1-c2 Wh5-h6 Wa1-a2 Hc7-b8 Wa2-b2 Sf6-h5 Sd2-f3 Gf8-e7 e4-e5 Gg6xc2 Wb2xc2 We8-f8 e5-e6 Sd7-f6) +0.13/18 20 21...Rh5 (Wh6-h5 a4-a5 Hc7-d8 Gb1-c2 Hd8-b8 He3-f2 Wh5-h6 Gc2-d3 Hb8-c8 f4-f5 Gg6-h5 Hf2xh4 Sd7-e5 Hh4-g3 Hc8-c7 Gc3xe5 We8xe5 Sd2-f3 We5-e8 Hg3-f4 Gh5xf3 Hf4xf3 Wh6-h4 Hf3-f2 Wh4-h8) +0.56/18 12 22.a5 (a4-a5 Gg6-h7 He3-e2 a7-a6 He2-f2 Wh5-h6 Hf2-e3 Wh6-h5 Gc3-b2 Kg8-h8 He3-c3 Wh5-h6 Gb1-c2 Sf6-h5 Sd2-f3 Gf8-e7 e4-e5 Gh7xc2) +0.08/18 41 22...Qd8 (Hc7-d8 Gb1-d3 Hd8-b8 He3-f2 Wh5-h6 f4-f5 Gg6-h5 Hf2xh4 Sd7-e5 Gc3xe5 We8xe5 Hh4-f4 Hb8-c7 Sd2-f3 Gh5xf3 Hf4xf3 Gf8-e7 a5-a6 b7-b6 Hf3-f4 Hc7-c8) +0.50/18 20 23.Qf2 (He3-f2 Gg6-h7) +0.10/16 11 23...Re7 (We8-e7 f4-f5 Gg6-f7 Sd2-f3 We7-e8 Hf2-b2 Hd8-c7 Hb2-d2 Sd7-e5 Sf3-g5 Wh5-h6 Sg5-e6 Gf7xe6 d5xe6 Gf8-e7 We1-d1 Hc7-c6 Hd2-f4 Sf6-h5 Hf4-d2 Sh5-f6 Hd2-f4) +0.53/18 23 24.b4 (b3-b4 a7-a6 b4-b5 Hd8-e8 b5xa6 b7xa6 Hf2-e3 He8-f7 Gb1-d3 Hf7-e8 Wa1-c1 Wh5-h6 Gd3-b1 Gg6-h7 e4-e5 Gh7xb1) +0.08/16 15 24...Re8 (We7-e8 b4xc5 Sd7xc5 Hf2-f3 Sc5-d7 Kg1-h2 Gg6-f7 Gc3-d4 Hd8-c7 Gd4xa7 g7-g5 Ga7-d4 g5xf4 a5-a6 b7xa6 Wa1xa6 Hc7-c8 Wa6-c6 Hc8-d8 Hf3xf4 Gf8-h6 Hf4-f2 Sd7-e5 Wc6-a6) +0.46/18 11 25.b5 (b4-b5 We8-e7 a5-a6 b7-b6 Hf2-e3 Hd8-e8 Wa1-a3 Gg6-f5 Wa3-b3 Gf5-h7 Wb3-b2 Gh7-f5 We1-e2 He8-g6 He3-f3 Hg6-e8) +0.27/16 7 25...Re7 (We8-e7 f4-f5 Gg6-f7 Sd2-f3 Hd8-e8 Hf2-c2 Sd7-e5 Sf3xe5 We7xe5 Hc2-c1 Sf6-d7 Gc3xe5 Sd7xe5 Kg1-h1 Gf8-e7 a5-a6 Ge7-g5 Hc1-c3 b7-b6 Gb1-c2) +0.51/18 26 26.Qe3 (Hf2-e3 Hd8-e8 a5-a6 b7-b6 Gb1-c2 Wh5-h6 We1-e2 Sf6-h5 Sd2-f1 Sd7-f6 e4-e5 Gg6xc2 We2xc2 He8-g6 Wc2-f2 d6xe5 f4xe5) 0.00/17 38 26...Bf5 (Gg6-f5 Gb1-c2 Hd8-e8 Wa1-c1 Gf5-h7 Wc1-a1 He8-f7 a5-a6 b7-b6 Wa1-c1 Hf7-e8 Gc3-b2 Gh7-f5 Gb2-c3 He8-c8 Gc2-d1 Wh5-h6 e4-e5 Wh6-g6 e5-e6) +0.47/18 8 27.Re2 (We1-e2 Hd8-e8 a5-a6 b7-b6 Gb1-c2 Wh5-h6 Wa1-e1 Sf6-h5 Sd2-f1 Gf5-g6 We2-f2 Sh5-f6 Sf1-d2 Gg6-f5 Gc2-d3 He8-g6 Wf2-f1 Hg6-e8) +0.15/18 13 27...Qe8 (Hd8-e8 Gb1-d3 a7-a6 b5xa6 b7xa6 Wa1-e1 Gf5-g6 e4-e5 d6xe5 He3-f3 Gg6-f7 Sd2-e4 Sf6xe4 Hf3xe4 g7-g6 He4-f3 Gf8-h6 Gc3-d2 He8-b8 Gd3-c2) +0.47/17 14 28.a6 (a5-a6 b7-b6 Gb1-c2 Wh5-h6 Wa1-e1 Sf6-h5 Sd2-f1 Gf5-g6 We2-f2 Gg6-f5 Gc2-d3 He8-g6 He3-f3 Hg6-e8 Gc3-b2 Gf5-g6 Hf3-e3 Gg6-f5) +0.11/18 15 28...b6 (b7-b6 Gb1-d3 Wh5-h6 Wa1-e1 Sf6-h5 He3-f2 Gf5-h7 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-f2 He8-d8 We2-e3 Ge7-h4 g2-g3 Gh4-g5 We3-e2 Gg5-f6 Gc3xf6 Sh5xf6 Sd2-f3 Wf7-e7 Kg1-g2 Sd7-e5 Sf3xe5 We7xe5 Hf2-f4) +0.52/20 8 29.Bc2 (Gb1-c2 g7-g5 Wa1-e1 Gf5-g6 He3-f2 g5xf4 Hf2xf4 Gf8-g7 Hf4xd6 Sf6xd5 e4xd5 We7xe2 We1xe2 He8xe2 Hd6xg6 He2-e3+ Kg1-f1 He3xc3) 0.00/18 47 29...Rh6 (Wh5-h6 Wa1-e1 Gf5-h7 He3-f2 Sf6-h5 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-f2 He8-d8 We2-e3 Ge7-g5 We3-d3 Wf7-f8 g2-g3 Gg5-f6 Sd2-f3 Gf6xc3 Wd3xc3 Sh5-f6 Kg1-g2 Hd8-e7) +0.40/19 13 30.Rae1 (Wa1-e1 Sf6-h5 Sd2-f1 Gf5-h7 We2-f2 Gh7-g6 f4-f5 Gg6-f7 Sf1-h2 Sh5-f6 Sh2-f3 Wh6-h5 He3-f4 Sd7-e5 Gc3xe5 d6xe5 Hf4-e3 Wh5-h6 He3-c3) +0.12/19 8 30...Nh5 (Sf6-h5 Sd2-f1 He8-f7 He3-c1 Gf5-h7 Gc3-d2 Wh6-f6 f4-f5 Hf7-e8 Gd2-g5 Wf6-f7 Gg5xh4 Sh5-f6 Hc1-f4 Sd7-e5 Sf1-e3 He8-d7 Hf4-f2 We7-e8 Gh4-g3 Wf7-e7 Gg3-h2 Hd7-c7) +0.48/18 19 31.Nf1 (Sd2-f1 Gf5-h7 We2-f2 Gh7-g6 Gc2-b1 Gg6-f5 Gb1-d3 He8-g6 Wf2-f3 Hg6-e8 He3-e2 Gf5-g6 Gd3-c2 Gg6-h7 Gc3-d2 Gh7-f5 Gc2-d3) +0.05/17 1 31...Qf7 (He8-f7 He3-c1 Gf5-h7 Gc3-d2 Wh6-f6 f4-f5 Hf7-e8 Gd2-g5 Gh7xf5 Gg5xh4 Gf5-h7 Gh4xf6 Sh5xf6 We2-f2 Sd7-e5 Gc2-b1 He8-g6 Sf1-e3 Hg6-g3 We1-f1 We7-e8 Se3-f5 Gh7xf5 Wf2xf5 Gf8-e7) +0.30/19 7 32.Rf2 (We2-f2 Hf7-e8 He3-f3 Gf5-h7 Hf3-e2 Gh7-f5 He2-e3 Gf5-g6 f4-f5 Gg6-f7 Sf1-h2 Sh5-f6 Sh2-f3 Sd7-e5 Gc3xe5 d6xe5 He3-c3 He8-b8) +0.08/18 15 32...Bh7 (Gf5-h7 Gc3-b2 Sh5-f6 e4-e5 Gh7xc2 Wf2xc2 Hf7-g6 Wc2-e2) +0.50/18 11 33.Bb2 (Gc3-b2 Gh7-f5 Gc2-d3 Hf7-e8 Gb2-c3 He8-g6 He3-f3 Hg6-e8 Gd3-b1 Gf5-h7 Hf3-e3 Gh7-f5 Gb1-c2 Gf5-h7 f4-f5 Sd7-e5 Gc3xe5 We7xe5) +0.07/18 12 33...Nhf6 (Sh5-f6 Sf1-d2 Gh7-f5 Gc2-d3 Hf7-e8 Wf2-e2 Sf6-h5 He3-f2 Gf5-h7 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-g4 Ge7-f6 e4-e5 Gf6xe5 Sd2-f3 Sh5-f6 Hg4-g5 Wh6-h5 Hg5-d2 Wf7-e7 Hd2-c2 He8-b8 We2-e3 Hb8-c7 Sf3xe5 Sd7xe5 Gb2xe5 d6xe5 g2-g4 Wh5-g5) +0.46/20 14 34.Nd2 (Sf1-d2 Hf7-e8 Gb2-c3 Gh7-f5 Wf2-e2 Sf6-h5 Sd2-f1 He8-f7 He3-d2 Gf5-h7 We2-f2 Hf7-e8 Hd2-e3 He8-f7 Gc2-b1 Hf7-e8 Gb1-d3 Gh7-f5) +0.07/18 5 34...Bf5 (Gh7-f5 Gc2-d3 Hf7-e8 Wf2-e2 Sf6-h5 He3-f2 Gf5-h7 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-g4 Ge7-f6 e4-e5 Gf6xe5 Sd2-f3 Sh5-f6 Hg4-g5 Wh6-h5 Hg5-d2 Wf7-e7 Hd2-c2 He8-b8 We2-e3 Hb8-c7 Sf3xe5 Sd7xe5 Gb2xe5 d6xe5 g2-g4 Wh5-g5) +0.46/20 6 35.Bd3 (Gc2-d3 Hf7-e8 Wf2-e2 Sf6-h5 He3-f2 Gf5-h7 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-f2 Ge7-f6 Gb2xf6 Sh5xf6 Hf2-e3 Kg8-h8 Sd2-f3 Wf7-e7) +0.16/18 7 35...Qe8 (Hf7-e8 Wf2-e2 Sf6-h5 He3-f2 Gf5-h7 Hf2xh4 We7-f7 f4-f5 Gf8-e7 Hh4-f2 He8-d8 g2-g3 Ge7-f6 Sd2-f3 Gf6xb2 We2xb2 Wf7-e7 Kg1-g2 We7-e8 Wb2-e2 Sd7-e5 Sf3xe5 We8xe5 We2-e3 Sh5-f6 Gd3-c2 Hd8-d7) +0.45/20 6 36.Bc3 (Gb2-c3 Gf5-g6 Gd3-b1 Gg6-f5 Wf2-f3 Gf5-g6 Gc3-b2 Gg6-f5 Kg1-h2 Sf6-h5 e4-e5 Gf5xb1 Sd2xb1 Sh5-g3 e5-e6 Sd7-f6 f4-f5 We7-c7) +0.01/18 18 36...Bg6 (Gf5-g6 Gd3-b1 Wh6-h7 Gc3-b2 Wh7-h8 Gb2-c3 Wh8-h6 Gb1-d3 Gg6-f5 Gd3-b1 Sf6-h5 e4-e5 Gf5xb1 Sd2xb1 Sh5-g3 e5-e6 Sd7-f6 Sb1-d2 He8-g6 Sd2-f1 Sf6-e4 f4-f5 Hg6-e8 Sf1xg3 h4xg3 Wf2-f4) +0.42/18 6 37.Bb1 (Gd3-b1 Gg6-h7 Gb1-c2 Gh7-g6 Gc2-d3 Gg6-h7 Gd3-b1 Gh7-f5 Wf2-e2 Sf6-h5 Sd2-f1 He8-f7 He3-d2 Gf5-h7 We2-f2 Sh5-g3 Sf1xg3 h4xg3) +0.01/18 11 37...Rh7 (Wh6-h7 Gc3-a1 Gg6-f5 He3-f3 Sf6-h5 e4-e5 Gf5xb1 Sd2xb1 Sh5-g3 Sb1-d2 He8-h5 Hf3-d3 Hh5-f5 Hd3xf5 Sg3xf5 Sd2-e4 Wh7-h6 Wf2-f1 We7-e8 Se4-g5 Gf8-e7 Sg5-e6 Wh6-g6 Wf1-f3 Ge7-f8 e5xd6 Gf8xd6) +0.31/20 11 38.Rfe2 (Wf2-e2 Sf6-h5 He3-f2 Sh5-g3 We2-e3 Sd7-f6 f4-f5 Gg6-h5 e4-e5 d6xe5 Gc3xe5 He8-d7 Gb1-d3 We7-e8 Hf2-f4 Wh7-h6 Sd2-f1 Sg3xf1) +0.18/18 20 38...Nh5 (Sf6-h5 Sd2-f1 Wh7-h6 e4-e5 Gg6xb1 We1xb1 Wh6-h7 We2-e1 He8-f7 e5-e6 Hf7-f5 Gc3-e5 Sd7xe5 f4xe5 We7-e8 Sf1-d2 Sh5-g3 Sd2-f3 Gf8-e7 Wb1-b2 d6xe5 He3xe5 Hf5xe5 Sf3xe5 Ge7-f6 Wb2-f2 Gf6xe5 We1xe5) +0.30/20 13 39.Qf2 (He3-f2 Sh5-g3 We2-e3 Wh7-h6 e4-e5 Gg6xb1 Sd2xb1 Sg3-f5 We3-f3 Wh6-h5 Sb1-d2 d6xe5 f4xe5 Sd7xe5 Wf3xf5 Se5-f3+ Sd2xf3) +0.08/17 4 39...Ng3 (Sh5-g3 We2-e3 Wh7-h6 e4-e5 Gg6xb1 Sd2xb1 He8-g6 Sb1-d2 Sg3-f5 We3-f3 Wh6-h5 Sd2-f1 We7-e8 Hf2-c2 Wh5-h6 Hc2-f2 Wh6-h8 Sf1-e3 Sf5-d4 Gc3xd4 c5xd4 Se3-g4 d6xe5 f4xe5 Gf8-b4 We1-f1 Gb4-c5 e5-e6 d4-d3 Sg4-e3 Sd7-f6 Hf2-d2 Wh8-h6) +0.39/20 8 40.Re3 (We2-e3 Wh7-h6 e4-e5 Gg6xb1 Sd2xb1 Sg3-f5 We3-f3 He8-g6 Sb1-d2 We7-e8 Hf2-f1 Sf5-g3 Hf1-f2 Sg3-f5) 0.00/16 1 40...Rh6 (Wh7-h6 e4-e5 Gg6xb1 Sd2xb1 Sg3-f5 We3-f3 He8-h5 Sb1-d2 We7-e8 Sd2-e4 Wh6-g6 Kg1-h1 Gf8-e7 Gc3-b2 We8-f8 Hf2-d2 Hh5-h6 e5-e6 Sd7-f6 Se4-g5 Wf8-e8 Hd2-c2 Sf5-g3+ Kh1-g1 We8-f8 Kg1-h2 Wg6xg5 Gb2xf6) +0.37/21 7 41.e5 (e4-e5 Gg6xb1 Sd2xb1 Sg3-f5 We3-f3 He8-g6 Sb1-d2 We7-e8 Hf2-f1 Sf5-g3 Hf1-f2 Sg3-f5) 0.00/19 4 41...Bxb1 (Gg6xb1 Sd2xb1 Sg3-f5 We3-f3 He8-h5 Sb1-d2 We7-e8 Sd2-e4 Wh6-g6 Kg1-h1 Gf8-e7 Gc3-b2 We8-c8 Hf2-d2 Wc8-f8 Hd2-d3 Wf8-b8 e5-e6 Sd7-f6 Se4-g5 Sf5-g3+ Kh1-h2 Wb8-e8 We1-d1 Kg8-h8) +0.38/21 9 42.Nxb1 (Sd2xb1 Sg3-f5 We3-e2 Sf5-g3 We2-e3) 0.00/20 7 42...Nf5 (Sg3-f5 We3-e2 He8-g6 Sb1-d2 We7-e8 e5xd6 We8xe2 Hf2xe2 Sf5xd6 Sd2-f3 Hg6-g3 Gc3-e5 Wh6-g6 Ge5xd6 Gf8xd6 f4-f5 Wg6-f6 He2-e4 Wf6-f7 He4xh4 Wf7xf5 We1-e8+ Sd7-f8 Hh4xg3 Gd6xg3 We8-a8 Wf5-f7 Sf3-g5 Wf7-e7) +0.33/21 27 43.R3e2 (We3-e2 Sf5-g3 We2-e3 Sg3-f5) 0.00/23 7 43...Rh5 (Wh6-h5 Sb1-d2 Sf5-g3 We2-e3 Wh5-f5 e5-e6 Sd7-f6 We3xg3 h4xg3 Hf2xg3 We7-c7 Hg3-f3 Wf5-h5 g2-g4 Wh5-h4 Gc3xf6 g7xf6 Sd2-e4 Gf8-e7 f4-f5 He8-b8 Kg1-g2 Hb8-f8 Hf3-g3 Wh4-h7 h3-h4) +0.31/19 10 44.Nd2 (Sb1-d2 Sf5-g3 We2-e3 Sg3-f5 We3-f3 d6xe5 f4xe5 Sd7xe5 Wf3xf5 Se5-f3+ Sd2xf3 Wh5xf5 Hf2xh4 We7xe1+ Hh4xe1 He8xe1+ Gc3xe1 Wf5-f4) +0.16/18 8 44...Ng3 (Sf5-g3 We2-e3 Wh5-f5 e5-e6 Sd7-f6 We3xg3 h4xg3 Hf2xg3 We7-c7 Hg3-f3 Wf5-h5 Gc3xf6 g7xf6 Sd2-e4 Wh5-h6 f4-f5 Wc7-g7 Hf3-f4 Kg8-h7 g2-g4 Gf8-e7 Kg1-g2 He8-f8 We1-f1 Wh6-h4 Hf4-g3 Wh4-h5 Hg3-c3 Kh7-g8) +0.31/21 12 45.Re3 (We2-e3 Sg3-f5 We3-e4 Sf5-g3 e5-e6 Sd7-f6 We4-e3 Sg3-f5 We3-d3 He8-g6 Sd2-f3 Sf5-g3 Wd3-e3 Sg3-f5 We3-d3) 0.00/18 1 45...Qg6 (He8-g6 Sd2-e4 Sg3xe4 We3xe4 Hg6-f5 We4-e3 Kg8-h7 Gc3-b2 Wh5-h6 We3-f3 We7-e8 Wf3-e3 Kh7-h8 e5-e6 Sd7-f6 Gb2xf6 Hf5xf6 f4-f5) +0.16/19 8 46.Nf3 (Sd2-f3 Sg3-f5 Hf2-c2 Hg6-h6 We3-d3 Sf5-g3 e5-e6 Sd7-f6 Sf3-g5 Hh6-g6 Hc2-d1 We7-e8 Wd3-e3 Gf8-e7 We3-f3 Sf6-h7 Sg5-f7) 0.00/17 4 46...Nf5 (Sg3-f5 We3-e2 Hg6-g3 We2-e4 We7-e8 Hf2-c2 Hg3-g6 We4-e2 Wh5-h6 e5-e6 Sd7-f6 We2-f2 Gf8-e7 Sf3-g5 We8-c8 Sg5-f7 Wh6-h5 Sf7-g5 Wc8-f8 Hc2-d3 Wh5-h6 Gc3xf6 Ge7xf6) +0.23/19 4 47.Qc2 (Hf2-c2 Hg6-h6 We3-d3 Sf5-g3 e5-e6 Sd7-f6 Sf3xh4 Wh5xh4 Wd3xg3 Hh6xf4 Gc3xf6 Hf4xg3 Gf6xh4 Hg3xh4 We1-f1 g7-g5 Hc2-g6+) 0.00/17 2 47...Qh7 (Hg6-h7 We3-e2 Sf5-g3 Hc2xh7+ Wh5xh7 We2-c2 Sg3-f5 Wc2-e2 Wh7-h6 Kg1-f2 We7-e8 Sf3-g5 Sf5-g3 We2-e3 d6xe5 Gc3xe5 Sd7-f6 Ge5xf6 We8xe3 Kf2xe3 g7xf6 Sg5-e6 Kg8-f7 Se6-d8+ Kf7-g6 Sd8-c6) +0.23/19 5 48.R3e2 (We3-e2 Sf5-g3 Hc2xh7+ Wh5xh7 We2-d2 We7-e8 Kg1-f2 Sg3-f5 Wd2-e2 Sf5-g3 We2-a2 Sg3-f5 Kf2-g1 Sf5-g3 Kg1-h2 Sg3-f5 Wa2-e2 Wh7-h8) +0.10/18 4 48...Ng3 (Sf5-g3 Hc2xh7+ Kg8xh7 We2-c2 Sg3-f5 Sf3-g5+ Wh5xg5 f4xg5 d6xe5 We1-e4 Kh7-g6 Gc3-e1 Kg6xg5 We4-g4+ Kg5-h5 Ge1-d2 Sf5-d4 Wg4-g5+ Kh5-h6 Wg5-g4+ Kh6-h7 Wc2-b2 We7-f7 Gd2-g5 Sd7-f6 Wb2-f2 Gf8-e7 Gg5xh4) +0.25/19 5 49.Qxh7 (Hc2xh7+ Wh5xh7 We2-c2 We7-e8 Kg1-f2 Sg3-f5 Wc2-e2 Sf5-g3 We2-a2 Sg3-f5 Wa2-d2 Wh7-h6 Wd2-e2 Wh6-g6 Gc3-b2 Wg6-h6 Kf2-g1 Wh6-h8 Gb2-c3) +0.10/19 5 49...Rxh7 (Wh5xh7 We2-c2 We7-e8 Kg1-h2 Sg3-f5 Wc2-e2 Wh7-h8 Kh2-g1 Wh8-h5 Kg1-f2 Wh5-h6 Gc3-a1 Gf8-e7 e5xd6 Wh6xd6 Sf3-g5 Sd7-f6 We2-e5 g7-g6 We5-e6 Sf6-h7 Sg5-f3 Wd6xe6 We1xe6 Sh7-f8 We6-c6 Sf5-d6 Sf3-e5) +0.15/19 6 50.Rf2 (We2-f2 We7-e8 Wf2-c2 Sg3-f5 Wc2-e2 Sf5-g3 We2-a2 Wh7-h6 Kg1-f2 Sg3-f5 Wa2-e2 Wh6-g6 Gc3-b2 Wg6-h6 Kf2-g1 Wh6-h8 Gb2-c3 Sf5-g3 We2-d2) +0.04/19 5 50...Rh5 (Wh7-h5 Wf2-c2 We7-e8 Kg1-f2 Sg3-f5 Wc2-e2 Wh5-h6 Gc3-a1 Gf8-e7 e5xd6 Wh6xd6 Sf3-g5 Sd7-f6 We2-e5 g7-g6 We5-e6 Sf6-h7 Sg5-f3 Wd6xe6 We1xe6 Sh7-f8 We6-c6 Sf5-d6 Sf3-e5 Kg8-g7 Wc6-c7) +0.11/20 5 51.Rc2 (Wf2-c2 Sg3-f5 Wc2-e2 Sf5-g3 We2-f2 We7-e8 Kg1-h2 Sg3-f5 Wf2-e2 Wh5-h6 Kh2-g1 Sf5-g3 We2-a2 Sg3-h5 Gc3-d2 Sh5-g3 Kg1-h2 Sg3-f5) +0.04/18 3 51...Re8 (We7-e8 Kg1-f2 Sg3-f5 Wc2-e2 Wh5-h6 Gc3-a1 We8-e7 Ga1-c3 Wh6-g6 Gc3-b2 Kg8-h7 Sf3-g5+ Kh7-h6 Sg5-e6 We7-f7 e5xd6 Sf5xd6 We1-c1 Wg6-g3) +0.10/21 28 52.Kf2 (Kg1-f2 Sg3-f5 Wc2-e2 Sf5-g3 We2-b2 Sg3-f5 Wb2-a2 Wh5-h7 Wa2-e2 Sf5-g3 We2-c2 Sg3-f5 Wc2-d2 Wh7-h6 Wd2-e2 Wh6-g6 Gc3-b2 Wg6-h6 Kf2-g1 Wh6-h8) +0.04/20 4 52...Nf5 (Sg3-f5 Wc2-e2 Wh5-h8 e5xd6 We8xe2+ Kf2xe2 Gf8xd6 Ke2-d3 Kg8-f8 We1-e6 Wh8-h6 Kd3-e4 Sf5-g3+ Ke4-e3 Sg3-h5 Sf3xh4 Gd6xf4+ Ke3-f3 Kf8-f7 We6xh6 Gf4xh6 Sh4-f5 Kf7-e8 g2-g4 Sh5-f6 Gc3-a1 Ke8-d8 Ga1-c3 Kd8-c8 Gc3xf6 Sd7xf6) +0.10/21 5 53.Ra2 (Wc2-a2 Wh5-h7 Wa2-d2 Gf8-e7 e5xd6 Sf5xd6 Wd2-e2 Kg8-f8 We2-e6 Sd7-f6 Gc3-e5 Sf6-e4+ Kf2-e3 Wh7-h6 We6xh6 g7xh6 Ke3-d3 Se4-f2+) 0.00/18 6 53...Rb8 (We8-b8 Kf2-g1 Gf8-e7 e5xd6 Ge7xd6 Sf3-e5 Wb8-d8 Se5-c6 Wd8-a8 Gc3-e5 Wh5-h6 Wa2-e2 Sd7-f6 Ge5xd6 Sf5xd6 We2-c2 Sd6-f5 Wc2-e2 Kg8-f8 We2-e6 Sf6-h5 We6xh6 g7xh6 We1-e5 Sh5-g3 Kg1-f2 Kf8-f7 We5-e6) +0.20/19 4 54.Rae2 (Wa2-e2 Gf8-e7 e5xd6 Ge7xd6 Sf3-e5 Sd7xe5 f4xe5 Gd6-e7 We2-d2 Ge7-g5 Wd2-d3 Gg5-f4 We1-e4 Gf4-g3+ Kf2-e2 Wb8-e8 d5-d6 We8-d8) -0.08/18 17 54...Be7 (Gf8-e7 e5xd6 Ge7xd6 Sf3-e5 Sd7xe5 f4xe5 Gd6-e7 Kf2-g1 Wb8-f8 We2-e4 Wf8-d8 Gc3-d2 Ge7-g5 Gd2xg5 Wh5xg5 e5-e6 Wd8-e8 We4-f4 g7-g6 We1-f1 Kg8-g7 Kg1-h2 We8-e7 Wf4-f3 Wg5-g3 Wf3xg3 h4xg3+ Kh2-g1) +0.24/18 4 55.Kg1 (Kf2-g1 Wb8-f8 We2-f2 Sf5-g3 Gc3-d2 Wf8-f5 e5-e6 Sd7-f8 Sf3-g5 Sf8-h7 Sg5-f7 Sh7-f6 Sf7-g5 Kg8-f8 Gd2-c1 Sf6xd5) -0.27/16 4 55...Rf8 (Wb8-f8 e5xd6 Ge7xd6 Sf3-e5 Sd7xe5 f4xe5 Gd6-e7 We2-e4 Wf8-d8 We4-f4 g7-g6 e5-e6 Kg8-f8 Gc3-e5 Ge7-g5 Wf4-f3 Kf8-e7 Kg1-h2 Gg5-d2 We1-e4 Gd2-h6 We4-e2 Wd8-f8 We2-e4 Wf8-g8 We4-g4 Gh6-g7 Ge5-f4 Gg7-f6) +0.42/20 20 56.Re4 (We2-e4 Wh5-h7 Gc3-d2 Wh7-h6 Gd2-c3 Sf5-g3 e5xd6 Ge7xd6 We4-e6 Gd6xf4 We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 Gc3-e5 Sg3-h5 Ge5-b2) -0.16/17 20 56...Ng3 (Sf5-g3 e5xd6 Ge7xd6 We4-e6 Gd6xf4 We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 Gc3-e5 Wh5-f5 Sf3xh4 Wf5xe5 We8xe5 Gf4xe5 We1xe5 Wf7-f4 Sh4-f3 Sg3-f5 Sf3-g5 Sf5-d6 We5-e7 Wf4xc4 We7xa7 Sd6xb5 Wa7-b7 Wc4-a4 Wb7-b8 Wa4xa6 Sg5-e6 Kg8-f7 Wb8xf8+ Kf7-e7 Wf8-f1 Ke7-d6 Se6xg7 c5-c4 h3-h4 c4-c3 h4-h5 c3-c2 h5-h6 Kd6xd5 h6-h7 Wa6-a8 Wf1-c1 Sb5-d4 Kg1-f2 b6-b5) +0.33/19 9 57.exd6 (e5xd6 Ge7-f6 We4-e8 Gf6xc3 We1-e7 Wh5-f5 We8xf8+ Sd7xf8 We7xa7 Wf5xf4 d6-d7 Gc3-d4+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Gd4-f6 Wa7-a8 Wf4xc4) 0.00/18 5 57...Bxd6 (Ge7xd6 We4-e6 Gd6xf4 We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g6 We7-e6 Wh5-h6 Gc3-f6 Sg3-f5 Gf6-g5 Sf5-g7 Gg5xh6 Sg7xe8 Gh6xf8 Wf7xf8 Sf3xh4 Se8-g7 We6xg6 Kg8-f7 Wg6-g4 Gf4-c7 Kg1-f2 Kf7-e8+ Sh4-f3 Sg7-f5 h3-h4 Wf8-h8 g2-g3 Ke8-d7 Wg4-g6 Gc7xg3+ Wg6xg3 Sf5xg3 Kf2xg3) +0.11/20 12 58.Re6 (We4-e6 Gd6xf4 We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1) 0.00/19 2 58...Bxf4 (Gd6xf4 We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g6 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2 Sg3-f1+) -0.11/21 28 59.Re7 (We6-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2) 0.00/19 2 59...Rf7 (Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g6 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2 Sg3-f1+) -0.06/19 0 60.Re8 (We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2) 0.00/19 1 60...Rf8 (Wf7-f8 We8-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8) -0.06/22 4 61.R8e7 (We8-e7 Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2) 0.00/21 2 61...Rf7 (Wf8-f7 We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g6 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Kf7-e7 Wa8xa7+ Sf8-d7 Gc3-b2 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2 Sg3-f1+) -0.06/19 0 62.Re8 (We7-e8+ Sd7-f8 We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2) 0.00/21 1 62...Nf8 (Sd7-f8 We1-e7 g7-g6 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2 Sg3-f1+) -0.06/21 5 63.R1e7 (We1-e7 g7-g5 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Wh5-h7 Wa8xa7+ Kf7-g6 Wa7xh7 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2) 0.00/22 8 63...g6 (g7-g6 We7xf7 Kg8xf7 We8-a8 Gf4-e3+ Kg1-h2 Sg3-f1+ Kh2-h1 Sf1-g3+ Kh1-h2 Sg3-f1+) -0.06/20 5 64.Re6 (We7-e6 Wf7-h7 We6-f6 Gf4-h6 Gc3-d2 Gh6-g7 Wf6xg6 Kg8-f7 Wg6xb6 Kf7xe8 Wb6-b8+ Ke8-f7 b5-b6 Kf7-g8 b6-b7) 0.00/15 1 64...Nf5 (Sg3-f5 We6xg6+ Kg8-h7 Wg6-g4 Gf4-e3+ Kg1-h1 Sf8-g6 We8-e6 Wh5-h6 Gc3-e1 Sg6-e7 We6xh6+ Kh7xh6 Ge1xh4 Sf5xh4 Wg4xh4+ Kh6-g7 Wh4-e4 Se7-f5 Kh1-h2 Ge3-f2 We4-e6 Gf2-g3+ Kh2-g1 Gg3-d6) +0.08/18 4 65.Rxg6 (We6xg6+ Kg8-h7 Wg6-g4 Sf8-g6 We8-e6 Gf4-e3+ Kg1-h1 Sg6-f4 We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 c5xd4 Sf3-e5 Sf5-g3+ Kh1-h2) 0.00/15 1 65...Kh7 (Kg8-h7 Wg6-g4 Gf4-e3+ Kg1-h1 Sf8-g6 We8-e6 Wh5-h6 Gc3-e1 Sg6-e7 We6xh6+ Kh7xh6 Ge1xh4 Sf5xh4 Wg4xh4+ Kh6-g7 Wh4-e4 Se7-f5 Kh1-h2 Ge3-f2 We4-e6 Gf2-g3+ Kh2-g1 Gg3-d6) +0.08/17 0 66.Rg4 (Wg6-g4 Sf5-d6 We8-e2 Gf4-g3 Gc3-e1 Gg3-f4 Ge1-f2 Sd6xc4 We2-e4 Sc4-d6 We4xf4 Wf7xf4) +0.13/12 0 66...Be3 (Gf4-e3+ Kg1-h2 Sf8-g6 We8-e6 Ge3-f4+ Kh2-g1 Gf4-e3+ Kg1-h2 Ge3-f4+) -0.06/18 4 67.Kh2 (Kg1-h2 Sf8-g6 We8-e6 Ge3-f4+ Kh2-h1 Sg6-f8 We6xb6 a7xb6 Wg4xf4 Sf5-g3+ Kh1-h2 Wf7xf4 a6-a7 Wh5xd5 a7-a8H) 0.00/15 2 67...Ng6 (Sf8-g6 We8-e6 Ge3-f4+ Kh2-g1 Gf4-e3+ Kg1-h2 Ge3-f4+) -0.06/20 4 68.Re6 (We8-e6 Ge3-f4+ Kh2-g1 Gf4-e3+ Kg1-f1 Sg6-f4 We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 Sf5xd4 Sf3xd4 c5xd4 Kf1-e1 Sf4-g6 We8-e6 Sg6-f4) +0.09/16 5 68...Bf4 (Ge3-f4+ Kh2-g1 Gf4-e3+ Kg1-h2 Ge3-f4+) -0.06/21 5 69.Kg1 (Kh2-g1 Gf4-e3+ Kg1-f1 Sg6-f4 We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 c5xd4 Wg4xf4 Sf5-g3+ Kf1-e1 Wf7xf4 We8-e7+ Kh7-g6 We7xa7 Wf4-e4+ Ke1-d1) +0.05/17 2 69...Be3 (Gf4-e3+ Kg1-h2 Ge3-f4+ Kh2-g1 Gf4-e3+) -0.06/22 2 70.Kf1 (Kg1-f1 Sg6-f4 We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 c5xd4 Wg4xf4 Sf5-g3+ Kf1-e1 Wf7xf4 We8-e7+ Kh7-g6 We7xa7 Wf4-e4+ Ke1-d1 d4-d3 Wa7-a8) 0.00/17 0 70...Nf4 (Sg6-f4 We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 Sf5xd4 Sf3xd4 c5xd4 Kf1-e1 Sf4-g6 We8-e6 Sg6-e5 Wg4xd4 Kh7-g7 d5-d6 Se5-d7 Wd4-g4+ Kg7-f8 Wg4-e4 Sd7-c5 We6-e8+ Kf8-g7 We4-e7 Wh5-f5 Ke1-d2 Wf5-f6 We7xf7+ Wf6xf7 Kd2-c3 Kg7-f6 Kc3-d4 Wf7-d7 Kd4-d5) +0.01/17 3 71.Re8 (We6-e8 Ge3-d4 Gc3xd4 c5xd4 Wg4xf4 Sf5-g3+ Kf1-e1 Wf7xf4 We8-e7+ Kh7-g6 We7xa7 Wf4-e4+ Ke1-d1 d4-d3 Wa7-a8 We4-e2 Wa8-g8+) 0.00/17 5 71...Bd4 (Ge3-d4 Gc3xd4 Sf5xd4 Sf3xd4 c5xd4 Kf1-e1 Sf4-g6 We8-e6 Wf7-g7 d5-d6 Wh5-f5 d6-d7 Wf5-f8 Wg4-g5 Kh7-h6 Wg5-g4 Wf8-d8 c4-c5 b6xc5 b5-b6 a7xb6 a6-a7 Wg7xd7 We6xg6+ Kh6-h7 Wg6-g5 Kh7-h6 Wg5-g6+ Kh6-h7) -0.06/17 2 72.Bxd4 (Gc3xd4 c5xd4 Wg4xf4 Sf5-g3+ Kf1-e1 Wf7xf4 We8-e7+ Kh7-g6 We7xa7 Wf4-e4+ Ke1-d1 d4-d3 Wa7-a8 We4-e2 Wa8-g8+ Kg6-f6 a6-a7 Sg3-e4) 0.00/18 0 72...Nxd4 (Sf5xd4 Sf3xd4 c5xd4 Kf1-e1 Sf4-d3+ Ke1-e2 Sd3-c1+ Ke2-d1 Sc1-b3 Kd1-c2 Sb3-c5 Wg4xd4 Kh7-g7 Wd4-g4+ Kg7-f6 Kc2-c3 Wh5-h7 Kc3-d4 Wf7-d7 Wg4-f4+ Kf6-g7 We8-e5 Wh7-h6 We5-g5+ Kg7-h7 Kd4-e3 Wd7-e7+ Ke3-d4 Sc5-b3+ Kd4-d3 Sb3-c5+ Kd3-d4 Sc5-b3+) -0.05/18 3 73.Nxd4 (Sf3xd4 c5xd4 Kf1-e1 Sf4-g6 Wg4xd4 Wh5-f5 Wd4-g4 Wf5-f4 We8-e4 Wf4xe4+ Wg4xe4 Kh7-g7 Ke1-d2 Kg7-f6 Kd2-c3) +0.18/15 3 73...cxd4 (c5xd4 Kf1-e1 Sf4-d3+ Ke1-e2 Sd3-c1+ Ke2-d1 Sc1-b3 Kd1-c2 Sb3-c5 Wg4xd4 Kh7-g7 Wd4-g4+ Kg7-f6 Kc2-c3 Wh5-h7 Kc3-d4 Wf7-d7 Wg4-f4+ Kf6-g7 We8-e5 Wh7-h6 We5-g5+ Kg7-h7 Kd4-e3 Wd7-e7+ Ke3-d4 Sc5-b3+ Kd4-d3 Sb3-c5+ Kd3-d4 Sc5-b3+) -0.04/17 0 74.Ke1 (Kf1-e1 Sf4-d3+ Ke1-e2 Sd3-c1+ Ke2-d2 Sc1-b3+ Kd2-c2 Sb3-c5 Wg4xd4 Wf7-f2+ Kc2-c3 Wf2xg2 d5-d6 Wg2-g3+ Kc3-c2) 0.00/15 0 74...Ng6 (Sf4-g6 We8-e6 Wh5-e5+ We6xe5 Sg6xe5 Wg4xh4+ Kh7-g6 Wh4xd4 Wf7-c7 d5-d6 Wc7-d7 Ke1-e2 Se5-f7 g2-g4 Sf7xd6 h3-h4 Wd7-e7+ Ke2-f3 We7-f7+ Kf3-g3 Wf7-d7 Kg3-f4 Wd7-d8 Kf4-f3 Kg6-h6 Kf3-e3 Wd8-e8+ Ke3-f4 We8-f8+ Kf4-g3 Wf8-d8 Wd4-f4 Kh6-g7 h4-h5 Wd8-e8) +0.03/19 2 75.Rxd4 (Wg4xd4 Kh7-h6 We8-e6 Wh5-e5+ Ke1-d2 Kh6-h5 We6xe5+ Sg6xe5 Wd4-e4 Se5-g6 Kd2-e3 Kh5-g5 We4-e8 Kg5-f6 Ke3-e4) +0.20/15 3 75...Rhf5 (Wh5-f5 Wd4-g4 Kh7-g7 We8-e6 Wf5-f6 We6-c6 Wf7-d7 Ke1-d2 Wd7-e7 Kd2-c3 Kg7-f7 Kc3-b4 We7-e3 Wc6xf6+ Kf7xf6 d5-d6 Sg6-e5 Wg4xh4 Se5-d3+ Kb4-c3 Sd3-c5+ Kc3-c2 Kf6-e5 Wh4-h7 We3-e2+ Kc2-c3 Ke5xd6 Wh7xa7 We2xg2) -0.06/20 12 76.Rg4 (Wd4-g4 Wf5-f1+ Ke1-d2 Wf7-f2+ We8-e2 Kh7-g7 We2xf2 Wf1xf2+ Kd2-e3 Wf2-f1 Ke3-e2 Wf1-f6 Ke2-d3 Kg7-f7 Wg4-e4) +0.16/15 1 76...Kg7 (Kh7-g7 Ke1-d2 Wf7-d7 Kd2-c3 Wf5-f1 We8-b8 Wf1-c1+ Kc3-d3 Kg7-f6 Kd3-d2 Wc1-g1 Kd2-c3 Sg6-e5 Wg4-f4+ Kf6-e7 Wf4-e4 Ke7-f6 Wb8-e8 Se5-f7 We4-f4+ Kf6-g5) -0.08/19 4 77.Re6 (We8-e6 Wf5-f6 We6-c6 Wf7-e7+ Ke1-d2 Kg7-f7 Kd2-c3 We7-d7 Kc3-b3 Wd7-e7 Kb3-b4 We7-d7 Kb4-a4 Wd7-e7) +0.83/14 2 77...R5f6 (Wf5-f6 We6-c6 Wf7-d7 Ke1-d2 Wd7-e7 Kd2-c3 Kg7-f7 Kc3-d4 We7-d7 c4-c5 Sg6-e7 Wc6xf6+ Kf7xf6 c5xb6 a7xb6 Kd4-c4 Se7xd5 Wg4xh4 Sd5-e3+ Kc4-b3 Wd7-d3+ Kb3-a4 Kf6-e5 Wh4-h5+ Ke5-e4 a6-a7 Wd3-d4+ Ka4-b3 Wd4-d3+ Kb3-a2 Wd3-d2+ Ka2-a3 Wd2-d3+ Ka3-b2 Se3-c4+ Kb2-c1 Wd3-d8 g2-g4 Wd8-a8 Wh5-h7 Ke4-d5 g4-g5) -0.43/20 15 78.Rc6 (We6-c6 Wf7-e7+ Ke1-d2 Kg7-f7 Kd2-c3 We7-d7 Kc3-b3 Wd7-e7 Kb3-b4 Sg6-e5 Wg4xh4 Se5xc6+ b5xc6 Wf6-d6) +0.82/14 0 78...Rd7 (Wf7-d7 Ke1-d2 Kg7-f7 Kd2-c3 Wd7-e7 Kc3-d4 We7-d7 c4-c5 Sg6-e7 Wc6xf6+ Kf7xf6 c5xb6 a7xb6 Kd4-c4 Wd7xd5 Wg4xh4 Wd5-c5+ Kc4-b3 Se7-d5 Wh4-a4 Kf6-e5 a6-a7 Wc5xb5+ Kb3-c4 Wb5-c5+ Kc4-d3 Sd5-c7 h3-h4 Wc5-d5+ Kd3-c3 Wd5-c5+ Kc3-b3 Wc5-b5+ Wa4-b4 Wb5-a5) -0.38/20 2 79.Kd2 (Ke1-d2 Wf6-d6 Kd2-c3 Wd6-f6 Kc3-b4 Kg7-f7 Kb4-a4 Sg6-e5 Wg4xh4 Kf7-g7 Ka4-b4 Wf6-f2 Wc6-e6 Se5-d3+ Kb4-c3 Sd3-c5) +0.92/16 3 79...Kf7 (Kg7-f7 Kd2-c3 Wd7-e7 Kc3-d4 We7-d7 c4-c5 Sg6-e7 Wc6xf6+ Kf7xf6 c5xb6 a7xb6 Kd4-c4 Wd7xd5 Wg4xh4 Wd5-c5+ Kc4-b3 Se7-d5 Wh4-a4 Kf6-e5 a6-a7 Wc5xb5+ Kb3-c4 Wb5-c5+ Kc4-d3 Sd5-c7 h3-h4 Wc5-d5+ Kd3-c3 Wd5-c5+ Kc3-b3 Wc5-b5+ Wa4-b4 Wb5-a5) -0.38/21 2 80.Kc3 (Kd2-c3 Kf7-g7 Kc3-b4 Kg7-f7 Kb4-a4 Sg6-e5 Wg4xh4 Kf7-g6 Ka4-b4 Se5xc6+ b5xc6 Wd7-c7 Wh4-d4 Wf6-f8 Kb4-b5 Wf8-c8 c4-c5) +0.89/17 2 80...Re7 (Wd7-e7 Kc3-d4 We7-d7 c4-c5 Sg6-e7 Wc6xf6+ Kf7xf6 c5xb6 a7xb6 Kd4-c4 Wd7xd5 Wg4xh4 Wd5-c5+ Kc4-b3 Se7-d5 Wh4-a4 Wc5xb5+ Kb3-c4 Wb5-c5+ Kc4-d4 Sd5-e7 a6-a7 Se7-c6+ Kd4-d3 Wc5-d5+ Kd3-c3 Wd5-c5+ Kc3-d2 Sc6xa7 Wa4xa7 b6-b5 Wa7-b7 Kf6-e6 Wb7-b6+ Ke6-f5) -0.38/21 2 81.Kb4 (Kc3-b4 We7-d7 Kb4-a4 Wf6-d6 c4-c5 b6xc5 b5-b6 Sg6-e7 Wg4-f4+ Kf7-g7 b6xa7 Wd6xc6 d5xc6 Wd7xa7 Ka4-b5 Se7xc6 Kb5-b6) +0.99/17 5 81...Rd7 (We7-d7 Kb4-b3 Wd7-e7 Kb3-c3 Sg6-e5 Wc6xf6+ Kf7xf6 Wg4xh4 Se5-g6 Wh4-d4 Kf6-e5 Wd4-g4 Ke5-f5 Wg4-g3 Sg6-f4 Wg3-f3 Kf5-e5 Wf3-e3+ Ke5-d6 We3xe7 Kd6xe7 h3-h4 Ke7-d6 Kc3-d4 Sf4xg2 h4-h5) -0.49/16 2 82.Ka4 (Kb4-a4 Sg6-e5 Wg4xh4 Kf7-g7 Ka4-b4 Wf6-f2 Wc6-e6 Se5-d3+ Kb4-c3 Sd3-c5 Wh4-g4+ Kg7-f8 We6-g6 Wd7-f7) +0.94/14 0 82...Ne5 (Sg6-e5 Wg4xh4 Kf7-g7 Wc6xf6 Kg7xf6 Ka4-b3 Se5-g6 Wh4-e4 Kf6-f5 We4-e8 Sg6-e5 We8-b8 Se5-d3 g2-g4+ Kf5-f4 Kb3-c3 Sd3-c5 Wb8-f8+ Kf4-g3 Wf8-h8 Kg3-f4 Kc3-d4 Sc5-b3+ Kd4-c3) -0.44/19 3 83.Rxh4 (Wg4xh4 Kf7-g7 Ka4-b4 Se5xc6+ b5xc6 Wd7-c7 Wh4-d4 Wf6-f8 Kb4-b5 Wf8-f1 c4-c5 b6xc5 Wd4-c4 Wf1-b1+ Kb5xc5) +1.04/15 3 83...Kg7 (Kf7-g7 Wc6xf6 Kg7xf6 Ka4-b3 Se5-g6 Wh4-e4 Kf6-f5 We4-e8 Sg6-e5 We8-b8 Se5-d3 Wb8-g8 Kf5-e5 h3-h4 Wd7-h7 g2-g3 Sd3-c5+ Kb3-b4 Sc5-d3+ Kb4-c3 Sd3-c5 Wg8-g5+ Ke5-d6 Kc3-d4 Sc5-b3+ Kd4-e3 Sb3-c5 h4-h5 Wh7-e7+ Ke3-f3 We7-f7+ Kf3-g4) -0.40/19 3 84.Kb4 (Ka4-b4 Se5xc6+ b5xc6 Wd7-c7 Wh4-d4 Wf6-f8 Kb4-b5 Wf8-f1 c4-c5 b6xc5 Wd4-c4 Wf1-b1+ Kb5xc5 Wb1-b6) +0.81/14 1 84...Rf1 (Wf6-f1 Wc6-h6 Wf1-b1+ Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d4 Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Kc2-b2 Sd6-f5 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a3 Wb1-f1 Wg4-g6 Sf5-e3 Ka3-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2) -0.51/18 2 85.Rch6 (Wc6-h6 Wf1-c1 Kb4-b3 Wd7-f7 Wh6-h8 Kg7-g6 Wh4-h6+ Kg6-f5 Wh6-e6 Se5-d3 We6-e3 Sd3-c5+ Kb3-b4 Wc1-b1+) +0.81/14 4 85...Rb1 (Wf1-b1+ Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d4 Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Kc2-b2 Wf1-d1 We6-e5 Kh7-h6 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-f1 We5-e6+ Kh6-h5 Ka2-b3) -0.53/19 3 86.Kc3 (Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d4 Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Wh4-g4+ Kg7-f8 Wg4-f4+ Kf8-g7 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2) +1.20/13 1 86...Rc1 (Wb1-c1+ Kc3-d4 Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Kc2-b2 Sd6-f5 We6-e4 Wf1-d1 We4-e5 Wd1-f1 We5-e6 Sf5-d6 Kb2-a2 Sd6-f5 Ka2-b3 Sf5-d6 Kb3-c3 Wf1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 h3-h4 Wf1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 h4-h5 Wf1-f2+ Kc2-c3 Wf2-a2 Wg4-g6) -0.50/20 1 87.Kd4 (Kc3-d4 Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Wh4-g4+ Kg7-f8 Wg4-f4+ Kf8-g7 Kd4-d3 Wc1-a1 Wf4-g4+ Kg7-f8 We6-h6) +1.18/13 0 87...Nf7 (Se5-f7 Wh6-e6 Sf7-d6 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Kc2-b2 Sd6-f5 We6-e4 Wf1-d1 We4-e5 Wd1-f1 We5-e6 Sf5-d6 Kb2-a2 Sd6-f5 Ka2-b3 Sf5-d6 Kb3-c3 Wf1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 h3-h4 Wf1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 h4-h5 Wf1-f2+ Kc2-c3 Wf2-a2 Wg4-g6) -0.50/18 0 88.Re6 (Wh6-e6 Sf7-d6 Wh4-g4+ Kg7-f8 Wg4-f4+ Kf8-g7 Kd4-d3 Wc1-a1 Wf4-g4+ Kg7-f8 We6-h6 Wa1-d1+ Kd3-c3 Wd1-c1+ Kc3-d2) +1.20/15 1 88...Nd6 (Sf7-d6 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Kc2-b2 Wf1-f2+ Kb2-c3 Wf2-f1 h3-h4 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-a1 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 h4-h5 Wf1-f2+ Kc2-c3 Wf2-a2 Wg4-g6) -0.51/19 1 89.Rg4 (Wh4-g4+ Kg7-f8 Wg4-f4+ Kf8-g7 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c3 Wd1-c1+ Kc3-b2 Wc1-d1 Kb2-c2 Wd1-g1 Wf4-g4+) +1.16/13 1 89...Kh7 (Kg7-h7 Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-c3 Wd1-c1+ Kc3-b2 Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 We6-f6 Wc1-d1 Ka2-b3 Wd1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-e2+ Kc2-d3 We2-a2 Wg4-h4+ Kh7-g7 Wh4-h6 Wa2-d2+) -0.51/19 6 90.Kd3 (Kd4-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-f1 Kd2-e2 Wf1-c1 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Kc2-d2) +1.28/15 1 90...Rd1 (Wc1-d1+ Kd3-c3 Wd1-c1+ Kc3-b2 Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 We6-f6 Wc1-d1 Ka2-b3 Wd1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-e2+ Kc2-d3 We2-a2 Wg4-h4+ Kh7-g7 Wh4-h6 Wa2-d2+) -0.51/20 1 91.Kc2 (Kd3-c2 Wd1-f1 Kc2-b2 Sd6-f5 Kb2-c3 Sf5-d6 We6-e5 Kh7-h6 Kc3-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 Kc2-d2 Wf1-g1 g2-g3 Wg1-h1) +1.27/16 1 91...Ra1 (Wd1-a1 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 We6-f6 Wc1-d1 Ka2-b3 Wd1-e1 Kb3-b4 We1-b1+ Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-a1 h3-h4 Wa1-a2+ Kc2-c3 Wd7-d8 h4-h5 Wa2-e2 g2-g3) -0.51/20 2 92.Re5 (We6-e5 Kh7-h6 Kc2-b2 Wa1-d1 Kb2-b3 Wd1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-g1 Kb2-b3 Wg1-b1+ Kb3-a3) +1.26/15 0 92...Kh6 (Kh7-h6 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-d1 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-b2 Wc1-d1) -0.51/21 4 93.Kb2 (Kc2-b2 Wa1-g1 We5-e2 Kh6-h7 We2-e6 Wg1-d1 Kb2-c2 Wd1-f1 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 g2-g3 Wg1-f1 Kd2-c3 Wf1-c1+) +1.26/16 1 93...Rd1 (Wa1-d1 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-f1 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-b3 Kh7-g7 Wf4-h4 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Kc3-c2 Wd1-f1 Wh4-g4+ Kg7-f8 h3-h4 Sd6-f5 We6-f6+ Wd7-f7 Wf6xf7+ Kf8xf7 Kc2-d2 Wf1-h1 Wg4-f4 Kf7-g6 Kd2-d3 Wh1xh4 Wf4xh4 Sf5xh4 d5-d6) -0.51/21 2 94.Re6 (We5-e6+ Kh6-h7 Kb2-c2 Wd1-f1 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 Kd2-c3 Wg1-c1+ Kc3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-a1+ Ka3-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2) +1.26/17 1 94...Kh7 (Kh6-h7 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b4 Wc1-b1+ Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-a1 Kc2-b2 Wa1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-f1 We6-e5) -0.51/21 2 95.Kc2 (Kb2-c2 Wd1-f1 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 Kd2-c3 Wg1-c1+ Kc3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-a1+ Ka3-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-g1 We5-e3 Wg1-c1) +1.26/18 1 95...Ra1 (Wd1-a1 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2) -0.09/27 1 96.Re5 (We6-e5 Kh7-h6 Kc2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-a1+ Ka3-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e3 Wc1-g1 Ka2-a3 Wg1-a1+ Ka3-b2 Wa1-d1) +1.26/18 2 96...Kh6 (Kh7-h6 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2) -0.09/25 1 97.Re3 (We5-e3 Wa1-f1 We3-e2 Kh6-h7 We2-e5 Kh7-h8 Kc2-c3 Wf1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6 Kh8-h7 We6-f6 Wc1-e1) +1.20/16 0 97...Rg1 (Wa1-g1 We3-e6+ Kh6-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-c3 Wd1-e1 Kc3-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a3 Wf6-e6 Wa3-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b4 Wc1-b1+ Kb4-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-a1 Kc2-b2 Wa1-f1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wc1-f1 We6-e5) -0.51/19 2 98.Kc3 (Kc2-c3 Wg1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-g1 We3-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wg1-f1 Kb2-c3 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2) +1.20/15 0 98...Rc1 (Wg1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-f1 We3-e6+ Kh6-h7 Ka2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-b3 Kh7-g7 Kb3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-c1 Ka3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wf4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 h3-h4 We1-e3 g2-g3 Sd6-e4 Wf6-e6) -0.51/21 2 99.Kb3 (Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We3-e5 Wc1-g1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wg1-f1 We6-e5 Wf1-f5 We5xf5 Sd6xf5 Wg4-f4 Kh7-g6) +1.20/16 0 99...Rb1 (Wc1-b1+ Kb3-a2 Wb1-f1 We3-e6+ Kh6-h7 Ka2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-d2 Wc1-g1 Wf4-h4+ Kh7-g8 Wh4-g4+ Kg8-h7 We6-e5 Kh7-h6 Kd2-c2 Wg1-a1 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b3 Wc1-b1+ Kb3-a4) -0.51/22 2 100.Ka2 (Kb3-a2 Wb1-c1 We3-e5 Wc1-g1 We5-e6+ Kh6-h7 Ka2-b2 Wg1-f1 We6-e5 Wf1-f5 We5-e2 Wf5-f1 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6) +1.20/18 1 100...Rg1 (Wb1-g1 We3-e6+ Kh6-h7 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-b3 Kh7-g7 Wf4-g4+ Kg7-h7 Kb3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka3-b3 Wc1-b1+) -0.51/21 3 101.Re6 (We3-e6+ Kh6-h7 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-a3 Wb1-a1+ Ka3-b2 Wa1-f1 We6-e5 Wf1-f5 We5-e2 Wf5-f1 Kb2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-g1 We2-e6 Wg1-c1) +1.20/18 2 101...Kh7 (Kh6-h7 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-g1 Wf4-h4+ Kh7-g7 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-e5 Kh7-h6 Kc2-b3 Wg1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-a1 g2-g3 Wa1-a3+ Kd3-d4 Wa3-b3 We5-e6+ Kh6-h7 We6-f6 Wb3-b1 Kd4-c3 Wb1-e1 Wf6-e6 We1-f1 Wg4-f4 Wf1-c1+ Kc3-b2 Wc1-g1 Wf4-h4+ Kh7-g7) -0.51/22 4 102.Re5 (We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Kh6-h7 We2-e6 Wg1-c1 Ka2-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-f1) +1.20/18 1 102...Kh6 (Kh7-h6 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-c3 Wd1-e1 Kc3-c2 We1-a1 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c3) -0.51/21 1 103.Kb3 (Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-a3 Wb1-a1+ Ka3-b2 Wa1-d1 We5-e3 Kh6-h7 Kb2-c2 Wd1-f1 We3-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 We5-e2 Kh6-h7 We2-e6 Wg1-f1) +1.20/18 1 103...Rb1 (Wg1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-c3 Wd1-e1 Kc3-c2 We1-a1 Kc2-b3 Wa1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c3) -0.51/22 1 104.Kc3 (Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a3 Wb1-a1+ Ka3-b2 Wa1-d1 We5-e3 Kh6-h7 Kb2-c2 Wd1-f1 We3-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 We5-e2 Kh6-h7 We2-e6) +1.20/19 1 104...Rc1 (Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-e2 Kc3-b4 We2-b2+ Kb4-c3 Wb2-e2 Kc3-b4) -0.51/22 1 105.Kb3 (Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-a3 Wb1-c1 Ka3-a2 Wc1-g1 We5-e2 Kh6-h7 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-c2 Wb1-g1 We2-e5 Kh7-h6 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-d2 Wg1-f1) +1.20/18 0 105...Rb1 (Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-e2 Kc3-b4 We2-b2+ Kb4-c3 Wb2-e2 Kc3-b4) -0.09/26 1 106.Ka2 (Kb3-a2 Wb1-g1 We5-e2 Kh6-h7 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We2-e5 Kh7-h6 Kc2-d2 Wf1-g1 We5-e2 Kh6-h7 We2-e6 Wg1-f1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e3) +1.20/19 0 106...Rg1 (Wb1-g1 Ka2-b3 Wg1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-e2 Kc3-b4 We2-b2+ Kb4-c3 Wb2-e2 Kc3-b4) -0.09/25 1 107.Ka3 (Ka2-a3 Wg1-a1+ Ka3-b2 Wa1-d1 We5-e3 Wd1-f1 Kb2-c3 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 We3-e6+ Kh6-h7 We6-e5 Kh7-h8 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2) +1.20/19 0 107...Ra1 (Wg1-a1+ Ka3-b3 Wa1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-e2 Kc3-b4 We2-b2+ Kb4-c3 Wb2-e2 Kc3-b4) -0.09/24 1 108.Kb2 (Ka3-b2 Wa1-d1 We5-e3 Wd1-f1 Kb2-c3 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 g2-g3 Wg1-h1 h3-h4 Wh1-f1 We3-e6+ Kh6-h7 Kc2-c3 Wf1-c1+) +1.19/18 1 108...Rd1 (Wa1-d1 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 We5-e6+ Kh6-h7 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ke2-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 Wh4-g4+ Kg7-h7 We6-f6 Wg1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Kb2-c2 We1-a1 Kc2-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-e2 Kc3-b4 We2-b2+ Kb4-c3 Wb2-e2 Kc3-b4) -0.09/26 1 109.Re6 (We5-e6+ Kh6-h7 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-a1 We6-f6 Sd6-e8 Wf6-g6 Se8-d6 Wg6-e6 Wa1-g1 Kd2-c2 Wg1-f1) +1.19/16 0 109...Kh7 (Kh6-h7 Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-b4 Wc1-b1+ Kb4-a4 Wb1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Ka4-b3 Wc1-b1+ Kb3-c3 Wb1-d1 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-f4 Wd1-c1+ Kc3-d2 Wc1-g1 Wf4-h4+ Kh7-g8 Wh4-g4+ Kg8-h7 Kd2-c3 Wg1-c1+ Kc3-b4) -0.09/30 1 110.Kc3 (Kb2-c3 Wd1-c1+ Kc3-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-a1 We6-f6 Sd6-e8 Wf6-g6 Se8-d6 Wg6-e6 Wa1-g1 Kd2-c2 Wg1-f1 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-c1) +1.19/18 0 110...Rc1 (Wd1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 h3-h4 Wf1-g1 Kd2-d3 Wg1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 Kc2-b2 Sd6-f5 Wg4-g6 Wf1-h1 Wg6-f6 Sf5xh4 Wf6-h6+ Kh7-g7 g2-g3 Wh1-h2+ Kb2-c3 Sh4-f3 Wh6xh2 Sf3xh2) -0.52/17 1 111.Kd3 (Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-a1 We6-f6 Sd6-e8 Wf6-g6 Se8-d6 Wg6-g5 Kh7-h6 g2-g3 Wa1-a3 Wg5-e5) +1.19/17 0 111...Rd1 (Wc1-d1+ Kd3-e3 Wd1-c1 Wg4-h4+ Kh7-g7 Wh4-g4+ Kg7-h7 Wg4-h4+) -0.09/23 1 112.Ke2 (Kd3-e2 Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-a1 We6-f6 Sd6-e8 Wf6-g6 Se8-d6 Wg6-g5 Kh7-h6 g2-g3 Wa1-f1 Wg5-e5 Wd7-f7 We5-e6+ Wf7-f6) +1.19/18 0 112...Rc1 (Wd1-c1 Ke2-d2 Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 g2-g3 Wf1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-c3 Wf1-c1+ Kc3-b2 Wc1-d1 We6-e5 Kh7-h6 Kb2-c2 Wd1-f1 We5-e6+) -0.51/19 2 113.Kd2 (Ke2-d2 Wc1-g1 h3-h4 Wg1-a1 We6-f6 Sd6-e8 Wf6-g6 Se8-d6 Wg6-e6 Wa1-g1 Kd2-c2 Wg1-f1 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-c3) +1.13/15 0 113...Rf1 (Wc1-f1 We6-e5 Kh7-h6 g2-g3 Wf1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-c3 Wf1-c1+ Kc3-b2 Wc1-f1 Kb2-b3 Wf1-c1 Kb3-b2 Wc1-f1) -0.51/17 1 114.Re5 (We6-e5 Kh7-h6 We5-e3 Kh6-h7 Kd2-d3 Wf1-d1+ Kd3-c2 Wd1-f1 We3-e5 Kh7-h8 Kc2-b3 Wf1-b1+ Kb3-a2 Wb1-f1 h3-h4 Wf1-d1) +1.20/16 1 114...Kh6 (Kh7-h6 g2-g3 Wf1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-c3 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-b1 Ke2-d2 Wb1-b2+ Kd2-c3 Wb2-b1 h3-h4 Wb1-g1 We6-f6 Wg1-c1+ Kc3-b2 Wc1-e1 Wf6-e6) -0.51/19 1 115.Re2 (We5-e2 Kh6-h7 Kd2-c3 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-c2 Wd1-g1 We2-e5 Kh7-h6 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-d2 Wg1-b1 We6-e5 Kh7-h6 We5-e3) +1.19/17 1 115...Kh7 (Kh6-h7 We2-e6 Wf1-a1 We6-e5 Kh7-h6 g2-g3 Wa1-a3 Kd2-e2 Wa3-a2+ Ke2-d3 Wa2-a1 Kd3-c3 Wa1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1 We5-e6+ Kh6-h7 Kc2-c3 Wf1-b1 h3-h4 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-d1+ Kd3-e2 Wd1-b1 We6-e5 Wb1-b2+ Ke2-d3) -0.51/18 1 116.Kd3 (Kd2-d3 Wf1-d1+ Kd3-c2 Wd1-a1 We2-e6 Wa1-f1 h3-h4 Sd6-f5 Kc2-b3 Wd7-f7 We6-e5 Wf1-b1+ Kb3-c3 Wb1-c1+ Kc3-d2 Wc1-a1 Kd2-c2) +1.19/17 1 116...Nf5 (Sd6-f5 We2-e6 Wf1-d1+ Kd3-c3 Sf5-d6 h3-h4 Wd1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-a1 Kc2-c3 Wa1-f1 Kc3-b4 Sd6-f5 We6-f6 Wf1-b1+ Kb4-c3 Sf5-d6 g2-g3 Wb1-c1+ Kc3-d3 Wc1-e1 Kd3-d4) -0.51/17 1 117.Ree4 (We2-e4 Wf1-a1 We4-e5 Wd7-f7 Kd3-c3 Wa1-f1 Kc3-b4 Wf1-b1+ Kb4-a3 Wb1-a1+ Ka3-b3 Wa1-b1+ Kb3-c2 Wb1-f1) +1.26/14 0 117...Rd1 (Wf1-d1+ Kd3-c3 Sf5-d6 We4-e5 Wd1-c1+ Kc3-b3 Kh7-h6 We5-e6+ Kh6-h7 h3-h4 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-h1 We6-f6 Wh1-e1 Kc2-d2 We1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-d3 Wc1-h1 g2-g3 Wh1-d1+ Kd3-c2 Wd1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-c2) -0.51/17 1 118.Kc2 (Kd3-c2 Wd1-f1 We4-e5 Wd7-f7 Kc2-c3 Wf7-f6 We5-e4 Sf5-d6 We4-e7+ Wf6-f7 We7-e5 Sd6-f5 Kc3-d3 Wf1-d1+ Kd3-e2 Wd1-a1) +1.25/16 0 118...Rg1 (Wd1-g1 Kc2-c3 Wg1-c1+ Kc3-d2 Wc1-a1 Wg4-g5 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-f2 We4-e6 Sf5-d6 Wg5-g4 Wf2-f1 h3-h4 Wf1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-h1 We6-f6 Wh1-e1 Kc2-d2 We1-a1 Kd2-c3 Wa1-c1+ Kc3-d3 Wc1-h1 g2-g3 Wh1-d1+ Kd3-c2 Wd1-e1 Kc2-d3 We1-d1+ Kd3-c2) -0.51/19 1 119.Re5 (We4-e5 Wg1-f1) +1.31/15 2 119...Nh6 (Sf5-h6 Wg4-g3 Wg1-f1 Kc2-c3 Sh6-f5 Wg3-g4 Wf1-f2 h3-h4 Wf2-f1 We5-e4 Wf1-c1+ Kc3-b3 Wc1-b1+ Kb3-c2 Wb1-a1 We4-e6 Wd7-f7 Kc2-d2 Sf5-g7 We6-e5 Wa1-f1 Kd2-d3 Sg7-f5 Kd3-c3 Wf1-h1 Wg4-f4 Kh7-g6 We5-e6+ Kg6-g7 We6-e5 Kg7-g6 We5-e6+) -0.50/18 1 120.Rg3 (Wg4-g3 Wg1-f1 Kc2-d3 Sh6-f5 Wg3-g4 Wd7-f7 Kd3-c3 Wf7-f6 Wg4-g5 Wf6-f7 Kc3-b4 Wf1-b1+ Kb4-a4 Wb1-f1) +1.24/14 0 120...Rf1 (Wg1-f1 Kc2-c3 Sh6-f5 Wg3-g4 Wf1-f2 h3-h4 Wf2-f1 We5-e6 Wf1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 We6-e5 Sf5-h6 We5-h5 Wd7-f7 Wg4-e4 Kh7-g7 Wh5-g5+ Kg7-f8 d5-d6 Wf1-f6 Wg5-d5 Wf6-f2+ We4-e2) -0.51/18 1 121.Kb3 (Kc2-b3 Sh6-f5 Wg3-g4 Wd7-f7 Kb3-c3 Wf7-f6 We5-e4 Sf5-d6 We4-e7+ Wf6-f7 We7-e5 Sd6-f5 Kc3-d3 Wf1-d1+ Kd3-e2) +1.23/15 1 121...Nf5 (Sh6-f5 Wg3-g4 Wd7-f7 h3-h4 Wf1-b1+ Kb3-c3 Wb1-h1 We5-e6 Wh1-f1 Kc3-d2 Wf7-d7 We6-e5 Wf1-f2+ Kd2-c3 Wf2-f1 We5-e4 Wf1-c1+ Kc3-b2 Wc1-d1 We4-e6 Wd7-c7 We6-e5 Wc7-f7 Kb2-c3 Wd1-h1 We5-e6) -0.50/17 1 122.Rg4 (Wg3-g4 Kh7-h6 We5-e6+ Kh6-h7 Kb3-a3 Sf5-d6 We6-e5 Kh7-h6 We5-e2 Wd7-f7 Ka3-b3 Wf1-b1+) +1.19/12 0 122...Rf7 (Wd7-f7 Kb3-c3 Wf1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 We5-e6 Wf1-f2+ Kd2-d3 Wf2-f1 h3-h4 Wf1-d1+ Kd3-c3 Wd1-h1 We6-e5 Sf5-h6 Wg4-e4 Sh6-f5 We5xf5 Wf7xf5 We4-e7+) -0.50/16 1 123.Kc3 (Kb3-c3 Wf7-f6 We5-e4 Sf5-d6 We4-e7+ Wf6-f7 We7-e5 Sd6-f5 Wg4-g5 Wf1-c1+ Kc3-d3 Wc1-f1 Wg5-g4 Wf1-d1+ Kd3-e2) +1.23/15 0 123...Rc1 (Wf1-c1+ Kc3-d2 Wc1-f1 d5-d6 Wf1-f2+ Kd2-e1 Wf2-a2 h3-h4 Wa2-a1+ Ke1-d2 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-a3+ Kc3-b4 Wa3-d3 c4-c5 b6xc5+ Kb4xc5 Wd3-d2 b5-b6 a7xb6+ Kc5xb6 Wd2xd6+ Kb6-b5 Wd6-d2) -0.57/17 6 124.Kd2 (Kc3-d2 Wc1-f1 d5-d6 Kh7-h6 We5-e8 Kh6-h7 We8-d8 Wf7-f6 Wd8-d7+ Kh7-h6 c4-c5 b6xc5 b5-b6) +1.45/13 1 124...Rf1 (Wc1-f1 We5-e6 Wf1-f2+ Kd2-c3 Wf2-f1 Wg4-e4 Wf1-h1 We4-f4 Kh7-g7 Wf4-g4+ Kg7-f8 d5-d6 Wh1-c1+ Kc3-b2 Wc1-d1 Wg4-g6 Wd1-f1 g2-g4 Sf5-d4) -0.53/16 1 125.d6 (d5-d6 Kh7-h6 We5-e8 Kh6-h7 We8-d8 Wf7-f6 c4-c5 b6xc5 Wd8-d7+ Kh7-h6 b5-b6 a7xb6) +1.58/12 0 125...Kh6 (Kh7-h6 We5-e8 Kh6-h7 We8-d8 Sf5-g7 Wg4-e4 Kh7-g6 We4-e7 Wf7-f2+ We7-e2 Wf2-f7 g2-g4 Wf1-h1 We2-e3 Wf7-f2+ Kd2-c3 Wh1-c1+ Kc3-b4 Wf2-b2+ Kb4-a3) -0.86/16 2 126.Re8 (We5-e8 Kh6-h7) +1.51/15 2 126...Kh7 (Kh6-h7 We8-d8 Sf5-g7 Wg4-e4 Kh7-g6 We4-e7 Wf7-f2+ We7-e2 Wf2-f7 g2-g4 Wf1-h1 We2-e3 Wf7-f2+ Kd2-c3 Wh1-c1+ Kc3-b4 Wf2-c2 Wd8-c8 Wc2-b2+ We3-b3) -0.92/16 1 127.Rd8 (We8-d8 Wf7-f6 c4-c5 b6xc5 Wd8-d7+ Kh7-h6 b5-b6 Wf6xd6+ Wd7xd6+ Sf5xd6 b6xa7 Wf1-f8) +1.02/12 0 127...Nh6 (Sf5-h6 Wg4-e4 Wf1-f2+ We4-e2 Wf2xe2+ Kd2xe2 Kh7-g7 g2-g4 Kg7-f6 Ke2-e3 Wf7-g7 Ke3-d4 Sh6xg4 h3xg4 Kf6-e6 g4-g5 Wg7xg5 Wd8-a8 Wg5-g4+ Kd4-c3 Wg4-g7 Wa8-d8 Wg7-g3+ Kc3-b4 Wg3-g4) -1.46/16 5 128.Re4 (Wg4-e4 Wf1-f2+ Kd2-c3 Wf2xg2 We4-e7 Wg2-g3+ Kc3-b4 Wg3xh3 Wd8-a8 Kh7-g6 We7xf7) +2.12/11 0 128...Ra1 (Wf1-a1 d6-d7 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-a3+ Kc3-d4 Sh6-f5+ Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wd3-e3+ Ke6-d7 We3-d3+ Kd7-c7 Wd3xd8 Kc7xd8 Wf2-c2 Wg8-g4 Wc2-e2 Kd8-c7) -1.87/16 4 129.d7 (d6-d7 Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-a3+ Kc3-d4 Sh6-f5+ Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4) +2.67/11 0 129...Ra2 (Wa1-a2+ Kd2-c3 Wa2-a3+ Kc3-d4 Sh6-f5+ Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wd3-e3+ Ke6-d7 We3-d3+ Kd7-c7 Wd3xd8 Kc7xd8 Wf2-c2 Wg8-g4 Wc2-e2 Kd8-c7) -1.87/15 0 130.Kd3 (Kd2-d3 Wf7-f2 Wd8-h8+ Kh7-g7 We4-e7+ Sh6-f7 d7-d8H Wa2-d2+ Kd3-e4 Wd2xd8 We7xf7+ Wf2xf7 Wh8xd8 Kg7-f6) +2.91/14 1 130...Ra3 (Wa2-a3+ Kd3-d4 Sh6-f5+ Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 g2-g4+ Kh5-h4 Wg8xd8 Wf2-f7 Wd8-h8+ Kh4-g5 Wh8-h5+ Kg5-g6 h3-h4 Wf7-c7 Ke4-d4 Kg6-g7 Wh5-g5+ Kg7-h6 Wg5-d5) -2.53/16 1 131.Kd4 (Kd3-d4) +3.48/14 0 131...Nf5 (Sh6-f5+ Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 g2-g4+ Kh5-h4 Wg8xd8 Wf2-f7 Wd8-h8+ Kh4-g5 Wh8-h5+ Kg5-g6 h3-h4 Wf7-c7 Ke4-d4 Kg6-g7 Wh5-g5+ Kg7-h6 Wg5-d5) -2.53/15 0 132.Kd5 (Kd4-d5 Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h7 d7-d8H Wf2-e2+) +3.78/14 0 132...Rd3 (Wa3-d3+ Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 g2-g4+ Kh5-h4 Wg8xd8 Wf2-f7 Wd8-h8+ Kh4-g5 Wh8-h5+ Kg5-g6 h3-h4 Wf7-c7 Ke4-d4 Wc7-f7 Wh5-f5 Wf7-d7+ Wf5-d5 Wd7-f7 h4-h5+ Kg6-g7 g4-g5 Wf7-f4+ Kd4-e5) -2.86/18 1 133.Ke6 (Kd5-e6 Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h7 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5) +3.80/13 0 133...Nh6 (Sf5-h6 We4-h4 Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 g2-g4+ Kh5-h4 Wg8xd8 Wf2-f7 Wd8-h8+ Kh4-g5 Wh8-h5+ Kg5-g6 h3-h4 Wf7-c7 Ke4-d4 Wc7-f7 Wh5-f5 Wf7-d7+ Wf5-d5 Wd7-f7 h4-h5+ Kg6-g7 g4-g5 Wf7-f4+ Kd4-e5) -2.86/17 0 134.Rh4 (We4-h4 Wf7-g7 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 d7-d8H Wd3-e3+ Ke6-d5 We3-d3+ Kd5-e5 Wd3xd8 Wh8xd8 Wg7-c7 Ke5-d6) +4.12/15 0 134...Rf2 (Wf7-f2 Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-e2+ Ke4-f3 We2-e7 g2-g4 We7-c7 Wd8-d6+ Kh6-g7 h3-h4 Wc7-f7+ Kf3-g3 Wf7-c7 Wd6-c6 Wc7-f7 h4-h5 Wf7-e7 Wc6-d6 Kg7-g8 g4-g5 We7-c7 Wd6-c6 Wc7-e7 h5-h6 Kg8-h7 Kg3-f4 We7-d7 Kf4-e5 Wd7-e7+ Ke5-f5 We7-f7+ Kf5-g4 Wf7-e7 Kg4-f4 We7-d7) -3.39/19 3 135.Rxh6 (Wh4xh6+ Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-c2) +4.59/14 1 135...Kxh6 (Kh7xh6 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-e2+ Ke4-f3 We2-e7 g2-g4 We7-c7 Wd8-d6+ Kh6-g7 h3-h4 Wc7-f7+ Kf3-g3 Wf7-c7 Wd6-c6 Wc7-f7 h4-h5 Wf7-e7 Wc6-d6 Kg7-g8 g4-g5 We7-c7 Wd6-c6 Wc7-e7 h5-h6 Kg8-h7 Kg3-f4 We7-d7 Kf4-e5 Wd7-e7+ Ke5-f5 We7-f7+ Kf5-g4 Wf7-e7 Kg4-f4 We7-d7) -3.19/17 0 136.Rh8 (Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f7 We2-f2+ Hd8-f6+ Wf2xf6+ Kf7xf6) +4.71/11 0 136...Kg6 (Kh6-g6 Wh8-g8+ Kg6-h6 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-e2+ Ke4-f3 We2-e7 Wd8-h8+ Kh6-g6 Wh8-b8 We7-f7+ Kf3-g3 Wf7-c7 Wb8-b7 Wc7xc4 Wb7xa7 Wc4-c5 Wa7-d7 Wc5xb5 a6-a7 Wb5-a5 h3-h4 b6-b5 Kg3-f4 b5-b4 Kf4-e4 Kg6-f6 h4-h5 Kf6-e6) -3.70/17 1 137.Rg8 (Wh8-g8+ Kg6-h5 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-c2 Ke4-f5 Kh5-h4 Wd8-d7 Wc2xc4) +4.91/14 0 137...Kh6 (Kg6-h6 d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-c2 Wd8-d7 Wc2xc4+ Ke4-d3 Wc4-c5 Wd7xa7 Wc5xb5 Wa7-e7 Wb5-a5 a6-a7 Kh6-g6 g2-g4 Kg6-f6 We7-h7 b6-b5 h3-h4 Kf6-e5 Kd3-c3 Ke5-d5 h4-h5 Kd5-c5 Wh7-c7+ Kc5-b6 Wc7-g7 Wa5-a3+ Kc3-d4) -4.25/19 3 138.d8=Q (d7-d8H Wf2-e2+ Ke6-f7 We2-f2+ Hd8-f6+ Wf2xf6+ Kf7xf6 Wd3-d6+ Kf6-e7 Wd6-d4 Wg8-a8 Wd4xc4 Wa8xa7) +5.30/13 1 138...Re2 (Wf2-e2+ Ke6-f5 We2-f2+ Kf5-e4 Wd3xd8 Wg8xd8 Wf2-c2 Wd8-c8 Wc2-e2+ Ke4-d5 We2-e7 Wc8-b8 We7-d7+ Kd5-c6 Wd7-g7 Wb8-b7 Wg7-g6+ Kc6-d5 Wg6-g5+ Kd5-e4 Wg5-c5 Wb7xa7 Wc5xc4+ Ke4-e5 Kh6-g6 Wa7-d7 Wc4-c5+ Wd7-d5 Wc5-c2 Wd5-d6+ Kg6-g5 Wd6xb6 Wc2-e2+ Ke5-d6 We2-d2+ Kd6-c7 Wd2-c2+ Wb6-c6 Wc2xg2) -5.28/17 2 139.Kf7 (Ke6-f7 Wd3xd8 Wg8xd8 Kh6-g5 Wd8-d7 Kg5-f4 Wd7xa7 We2-c2 Wa7-c7 Kf4-e5 a6-a7 Wc2-a2) +5.40/12 0 139...Rf2 (We2-f2+ Hd8-f6+ Wf2xf6+ Kf7xf6 Wd3-d6+ Kf6-f5 Wd6-d1 Wg8-h8+ Kh6-g7 Wh8-b8 Wd1-f1+ Kf5-g5 Kg7-f7 Wb8-b7+ Kf7-e6 Wb7xa7 Wf1-f5+ Kg5-h6 Ke6-e5 Wa7-d7 Wf5-f8 a6-a7 Wf8-a8 h3-h4 Ke5-e6 Wd7-b7 Ke6-d6 h4-h5 Kd6-c5 Wb7-c7+ Kc5-d6 Wc7-c6+ Kd6-d7) -6.07/17 1 140.Qf6 (Hd8-f6+ Wf2xf6+ Kf7xf6 Wd3-d6+ Kf6-e7 Wd6-d3 Ke7-e6 Wd3-d2 Wg8-a8 Wd2xg2 Wa8xa7 Wg2-f2 Ke6-d5) +6.32/13 1 140...Rxf6 (Wf2xf6+ Kf7xf6 Wd3-d6+ Kf6-f5 Wd6-d1 Wg8-h8+ Kh6-g7 Wh8-b8 Wd1-f1+ Kf5-g5 Kg7-f7 Wb8-b7+ Kf7-e6 Wb7xa7 Wf1-f5+ Kg5-h6 Ke6-e5 Wa7-d7 Wf5-f8 a6-a7 Wf8-a8 h3-h4 Ke5-e6 Wd7-b7 Ke6-d6 h4-h5 Kd6-c5 Wb7-c7+ Kc5-d6 Wc7-c6+ Kd6-d7) -5.42/15 0 141.Kxf6 (Kf7xf6 Wd3-d6+ Kf6-e7 Wd6-d3 Ke7-e6 Wd3-d2 Wg8-a8 Wd2xg2 Wa8xa7 Wg2-g8 Wa7-b7) +6.31/11 0 141...Rd6 (Wd3-d6+ Kf6-f5 Wd6-d1 Wg8-h8+ Kh6-g7 Wh8-b8 Wd1-f1+ Kf5-g5 Kg7-f7 Wb8-b7+ Kf7-e6 Wb7xa7 Wf1-f5+ Kg5-h6 Ke6-e5 Wa7-d7 Wf5-f2 a6-a7 Wf2-a2 h3-h4 Ke5-e6 Wd7-b7 Ke6-e5 h4-h5 Ke5-f5 Wb7-g7 Kf5-e4 g2-g4 Ke4-d4 g4-g5 Kd4xc4 Kh6-g6) -5.77/17 1 142.Ke7 (Kf6-e7 Wd6-d3 Ke7-e6 Wd3-d2 Wg8-a8 Kh6-g5 Wa8xa7 Kg5-f4 c4-c5 b6xc5 b5-b6 Wd2-b2 Wa7-b7 Wb2xg2) +6.58/14 0 142...Rd2 (Wd6-d2 g2-g4 Wd2-f2 g4-g5+ Kh6-h7 Wg8-f8 Wf2-h2 Ke7-d6 Kh7-g6 Wf8-g8+ Kg6-f5 Wg8-g7 Wh2xh3 Wg7xa7 Kf5xg5 Wa7-b7 Kg5-f4 a6-a7 Wh3-h8 Wb7xb6 Kf4-e4 c4-c5 Wh8-h6+ Kd6-c7 Wh6-h7+ Kc7-b8 Wh7-h8+ Kb8-b7 Wh8-h7+ Kb7-a6) -5.74/15 1 143.c5 (c4-c5 Wd2-c2 c5xb6 a7xb6 Ke7-d6 Kh6-h7 a6-a7 Kh7xg8 a7-a8H+ Kg8-g7 Ha8-d5 Wc2-c5) +8.46/12 1 143...Re2 (Wd2-e2+ Ke7-d6 We2-d2+ Kd6-c6 Wd2-f2 c5xb6 Wf2-f6+ Kc6-c5 Wf6xb6 Wg8-a8 Wb6-g6 Wa8xa7 Wg6-g5+ Kc5-b4 Wg5xg2 b5-b6 Wg2-b2+ Kb4-c5 Wb2-c2+ Kc5-d5 Wc2-d2+ Kd5-c4 Wd2-c2+ Kc4-d4 Wc2-d2+ Kd4-c3 Wd2-h2 b6-b7 Wh2xh3+ Kc3-c4 Wh3-h4+ Kc4-c5 Wh4-h5+ Kc5-b6) -6.10/15 1 144.Kd6 (Ke7-d6) +9.66/13 2 144...Rd2 (We2-d2+ Kd6-c6 Wd2-c2 Kc6-b7 Wc2xc5 Kb7xa7 Wc5xb5 Ka7-b7 Kh6-h7 a6-a7 Kh7xg8 a7-a8H+ Kg8-f7 Ha8-a4 Wb5-f5 Kb7xb6 Wf5-f6+ Kb6-c5 Wf6-f5+ Kc5-d6 Wf5-f6+ Kd6-e5 Wf6-e6+ Ke5-d5 We6-e2 Ha4-f4+ Kf7-e7 g2-g4) -7.24/15 1 145.Kc7 (Kd6-c7) +12.21/13 1 145...bxc5 (b6xc5 b5-b6 a7xb6 a6-a7 Wd2-a2 a7-a8H Wa2xa8 Wg8xa8 b6-b5 Wa8-a6+ Kh6-g5 Kc7-b6 Kg5-f4 Kb6xb5 Kf4-g5 Kb5xc5 Kg5-f4 Wa6-a4+ Kf4-g5 h3-h4+ Kg5-h5 Kc5-d5 Kh5-g6 g2-g4 Kg6-g7 Wa4-a6 Kg7-h7 h4-h5 Kh7-g7 Wa6-g6+ Kg7-h7 g4-g5) -8.62/16 0 146.b6 (b5-b6 Kh6-h7 b6xa7 Kh7xg8 a7-a8H+ Kg8-g7 Ha8-e4 Wd2-f2 He4-e5+ Kg7-h7 He5-h5+ Kh7-g8 Hh5-g5+) +36.55/13 0 146...axb6 (a7xb6 a6-a7 Wd2-a2 a7-a8H Wa2xa8 Wg8xa8 b6-b5 Wa8-a6+ Kh6-g5 Kc7-b6 Kg5-f4 Kb6xb5 Kf4-g5 Kb5xc5 Kg5-f4 Wa6-a4+ Kf4-g5 h3-h4+ Kg5-g6 g2-g4 Kg6-h6 Wa4-a6+ Kh6-h7 h4-h5 Kh7-h8 g4-g5 Kh8-g8 Kc5-d5 Kg8-h8 g5-g6 Kh8-g7 Wa6-a7+ Kg7-h6 g6-g7 Kh6-h7 h5-h6) -10.26/18 1 147.a7 (a6-a7) +42.98/20 1 147...Ra2 (Wd2-a2 a7-a8H Wa2xa8 Wg8xa8 b6-b5 Wa8-a6+ Kh6-g5 Kc7-b6 Kg5-f4 Kb6xb5 Kf4-g5 Kb5xc5 Kg5-f4 Wa6-a4+ Kf4-g5 h3-h4+ Kg5-g6 g2-g4 Kg6-h6 Wa4-a6+ Kh6-h7 h4-h5 Kh7-h8 g4-g5 Kh8-g8 Kc5-d5 Kg8-h8 g5-g6 Kh8-g7 Wa6-a7+ Kg7-h6 g6-g7 Kh6-h7 h5-h6) -10.26/17 0 148.Kxb6 (Kc7xb6 c5-c4 a7-a8H Wa2xa8 Wg8xa8 Kh6-g5 Wa8-c8 Kg5-f4 Wc8xc4+ Kf4-e3 h3-h4 Ke3-d3 Kb6-c5 Kd3-d2 Wc4-b4 Kd2-d3 h4-h5 Kd3-d2 Wb4-g4 Kd2-c3) +44.54/20 0 148...Rb2 (Wa2-b2+ Kb6-c7 Wb2-a2 a7-a8H Wa2xa8 Wg8xa8 c5-c4 Kc7-b6 Kh6-g7 Wa8-c8 Kg7-f6 Wc8xc4 Kf6-g7 Kb6-c5 Kg7-f6 Wc4-f4+ Kf6-g6 Wf4-g4+ Kg6-h6 Wg4-g8 Kh6-h5 Wg8-g3 Kh5-h6 Wg3-g4 Kh6-h5 Wg4-c4 Kh5-g6 Wc4-c2 Kg6-f7 Wc2-c3 Kf7-e6 Wc3-g3 Ke6-f5 h3-h4 Kf5-f4 Wg3-g6 Kf4-f5 h4-h5 Kf5-f4 h5-h6 Kf4-f5 h6-h7 Kf5xg6 h7-h8H Kg6-f5 Hh8-h5+ Kf5-f6 Hh5-f3+ Kf6-g6 Kc5-d5 Kg6-g7 Hf3-g3+ Kg7-f8) -11.12/19 1 Od�o�enie Areny [1-0]Komentarze

Najchętniej czytane - TOP 5

Dlaczego wydajesz tyle pieniędzy by Twój syn grał w szachy?

Patrycja Waszczuk "przyłapana" na Turnieju Szachowym w Ustroniu

Bardzo dobry program do nauki szachów: "Chess King Learn" na telefony i tablety z systemem Android

Najmocniejszy silnik szachowy: Stockfish 16100806.