wtorek, 18 września 2018

II Międzynarodowy Turniej Szachowy w Przejazdowie z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2018r.

II Międzynarodowy Turniej Szachowy w Przejazdowie
 z okazji Święta Niepodległości

Przejazdowo, by Artur Andrzej - Praca własna, CC0

Miejsce : Szkoła Podstawowa w Przejazdowie,  ul.Jesionowa 8
Dojazd: autobus linii 112 w kierunku  Przegaliny z Dworca PKP w Gdańsku
Organizatorzy: GTS Przejazdowo, SP w Przejazdowie, OKSiBP w Cieplewie
Uroczyste otwarcie zawodów: 11 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 10:00
System rozgrywek i tempo gry:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
Tempo gry: 10 minut na zawodnika,
Turniej przyjmuje formułę otwartą – TURNIEJ OPEN
 Będzie prowadzony wewnętrzny podział na grupy wiekowe  do 10, 14  i 18 lat
 Zgłoszenia: 11.11.2018r do godziny 9:45 i na stronie
Zawodnicy, którzy zgłoszą się po tym terminie rozpoczynają grę od drugiej rundy.
Udział zawodników w turnieju można również zgłaszać do 10.11.2018 r. do godziny 21:00 pocztą elektroniczną: rzemyk_gdynia@wp.pll (uczestnictwo należy potwierdzić w dniu turnieju do godziny 9:45).
Wpisowe: 20 zł seniorzy, 10 zł juniorzy
Nagrody: I miejsce puchar i 300 zł, wysokość  nagród za kolejne miejsca zostanie podana po 3 rundzie. Nagrody rzeczowe i puchary w kategoriach wiekowych do 18, 14 i 10 lat oraz dla najlepszej kobiety. Upominki dla najmłodszych uczestników.
Sprawy organizacyjne:
Sprzęt do gry zapewnia organizator. Zawodnicy ubezpieczają się sami.Zwracamy się z prośbą do uczestników turnieju o przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na sali gry. Osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką dorosłych.
Podczas turnieju zapraszamy na kawę i ciasto.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzania zmian
Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego głównego, w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 
II International Independence Day Chess Tournament in Przejazdowo
Place : Primary School  in  Przejazdowo (10 km from Gdańsk) ,  ul.Jesionowa 8
Transport: Bus nr 112 direction Przegalina from Railway Station Gdańsk
Organizers: GTS Przejazdowo, Primary School (SP) in Przejazdowo, OKSiBP in Cieplewo
Opening: 11th November 2018 (Sunday), 10 a.m.
Play system: 9 rounds Swiss Open – 10 minutes for each player
Application : 11/11 2018  until  9:45 a.m. or e-mail: wojtektraczewski@gmail.com

Entry fee: 20 PLN adults and  10 PLN  for players under 18
Prizes 1st prize: a cup and 300 PLN, the total prize money for other top players will be known after the 3rd round.                                                                                                   Prizes and cups for top players under  18, 14, 10 and for the best woman.         Gifts for the youngest players.
Other organizational matters:
During the competition refreshments  for players will be provided.
Further Information concerning the  tournament by Wojciech Traczewski (wojtektraczewski@gmail.com)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Najchętniej czytane wpisy od początku istnienia bloga!