Nowa kompilacja najsilniejszego silnika szachowego na świecie - Stockfish 16040819_lucasart

Stockfish - silnik szachowy UCI

Poprzednie wersje Stockfish 

Autor kompilacji - 
lucasart 

Informacje o wersji:
Timestamp: 1460137651 

32-bit/64-bit Makefile fix 

Counter intuitively, make build ARCH=x86-32 does NOT produce a 32-bit compile 
when running a 64-bit OS. Nor would ARCH=x86-64 produce a 64-bit compile when 
running a 32-bit OS (assuming it compiled w/o errors). 

No functional change 

Resolves #621 

JCER=3247


Komentarze