TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE POLE - MARKA SZCZYPIORA, 14 maja 2016TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE POLE - MARKA SZCZYPIORA
STARE POLE 14 MAJA 2016


REGULAMIN

1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
Urząd Gminy Stare Pole

2. Cel zawodów:
• Popularyzacja szachów na terenie Gminy Stare Pole,
• Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju,
• Integracja różnych środowisk szachowych poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-play.

3. Miejsce i termin zawodów:
14 maja 2016 r. ( sobota ). Otwarcie turnieju o godzinie 10:00
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1b, tel. (055) 2713510

4. Zasady uczestnictwa:
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od wieku i posiadanej kategorii szachowej.
Wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie.

5. System rozgrywek:
System szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 min na zawodnika. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej może zostać rozegrany systemem kołowym. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.

6. Nagrody:
Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i pamiątkowe medale.
Nagroda specjalna dla najlepszego szachisty, mieszkańca Gminy Stare Pole.

7. Zgłoszenia i wpisowe:
Prosimy o zgłaszanie się do turnieju za pomocą formularza na stronie:
Możliwe będzie również zgłoszenie się do udziału bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, tj. od godziny 9:30, na sali gry (w miarę posiadanych miejsc).

8. Informacje dodatkowe:
W czasie zawodów będzie dostępna kawa, herbata, soki i słodycze.
-Sędziuje: Marek Dackiewicz
-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

Uwagi:
Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie (rodzice).
Zgłoszenie do turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
Komentarze