XIX Królewski Gambit Radomia im. Jacka Żemantowskiego 29 maja 2016

Jacek Żemantowski
Archiwum Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii Nr 5 w Warszawie,
XIX Królewski Gambit Radomia im. Jacka Żemantowskiego
29 maja 2016

Termin i miejsce
29-05-2016 r. – Dom Technika NOT Radom ul. prof. Wł. Krukowskiego 1
(dawniej Struga 7a )
- od godz. 9.00 - potwierdzenie zgłoszeń; 9.45 - odprawa techniczna;
10.00 - otwarcie turnieju; 10.15 - I runda

System rozgrywek i tempo gry

9 rund systemem szwajcarskim, komputerowe kojarzenie par, tempo gry – 10 min. + 5”/ruch.
Zawodnicy kontynuują grę od 2-go posunięcia czarnych gambitu królewskiego po ruchach;
1. e4 ; e5 2. f4. Powyższe warunki dotyczą tylko zawodników grających w Gr.A
- grupie B pozostawia się dowolność wyboru debiutu !!!

Warunki uczestnictwa

GRUPA A - Zawodnicy z min. I kategorią kobiecą lub II kategorią męską
GRUPA B - Zawodnicy z max. II kategorią kobiecą lub III męską
O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń !
Komentarze