MadChess 2.1 - nowa wersja silnika szachowego

MadChes - silnik szachowy UCI
Strona domowa

Autor - Erik Madsen Ranking JCER=2238 

 MadChess 2.1 download


Komentarze