Jumbo 0.4.0 - ukazała się nowa wersja silnika!

Jumbo - silnik szachowy pod winboard
Dla prawidłowego działania silnik wymaga zainstalowania bibliotek CygWin GCC 5.4.0:

cyggcc_s-seh-1.dll
cygstdc++-6.dll
cygwin1.dll

Ranking JCER=2141


Autor - Sven Schüle, Berlin (Niemcy)


Komentarze